1. Home
  2. Over AZL
  3. Ambassadeurs
  4. Anoesjka Koopmans

'Ook horen wat er niet gezegd wordt'

De tijd dat communicatie begon en eindigde met een ingewikkelde juridische brief is definitief voorbij. ‘Gelukkig maar!’, aldus senior communicatieadviseur Anoesjka Koopmans. Zij werkt zo'n 15 jaar in de pensioenbranche. ‘Nu staat de deelnemer centraal. Luisteren is daarbij belangrijk en ook horen wat er niet gezegd wordt.’

‘Acht jaar geleden opereerden pensioenfondsen nog in de luwte. Nu staan ze volop in de schijnwerpers. Veel veranderingen. Het vak pensioencommunicatie is daarmee ook volwassen geworden. Is er iets dat niet veranderd is? Ja, pensioen is en blijft complexe materie.

Na jaren van eenrichtingsverkeer gaan we nu het gesprek met belanghebbenden aan. Dat gesprek kan op allerlei manieren. Met een klantenpanel dat de begrijpelijkheid van een brief toetst, bijvoorbeeld, of een klankbordsessie. De resultaten van die dialoog bespreken we in de communicatiecommissie en daar passen we de communicatie op aan.

We werken vanuit de communicatiecyclus. We starten met het communicatiebeleid. Dat beleid stel ik samen met de communicatiecommissie vast tijdens een beleidssessie, waarin ik het voortouw neem. Vanuit het beleid komen we tot een planmatige aanpak en een jaarkalender die leidraad is voor de uitvoering. Na drie jaar herijken we dat communicatiebeleid.

Onder invloed van actuele thema’s gebeurt de herijking nu ook wel eens tussentijds. Denk aan het afnemend vertrouwen. Hoe gaan we de communicatie vormgeven om te werken aan het herstel van dat vertrouwen? Daarbij beginnen we met een goede analyse. Ik vind het belangrijk dat ik samen met de commissieleden op dezelfde golflengte zit. Daarna volgt een communicatie advies en pas dan zet ik de uitvoering in gang.

De veranderingen zorgen voor uitdagingen en voor beweging in het communicatievak. Daarin neem ik graag voortouw. Ik werk graag met pensioenfondsbestuurders samen om tot een optimale communicatie aanpak te komen. Het liefst tref ik kritische sparringpartners. Dat houdt mij én het bestuur scherp. Dat is in het belang van de deelnemers, het pensioenfonds en van AZL.’

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.