Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Disclaimer

AZL besteedt alle mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. 
De inhoud van deze site kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen. 
AZL, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site. 
 
Copyright
Alle informatie op deze site(s) is in eigendom of in licentie verstrekt aan AZL, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site(s) te vermenigvuldigen of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van AZL N.V.
 
Toepasselijk recht
Op het gebruik van de site(s) en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 
AZL N.V.: Kamer van Koophandel nr. 14047914