1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Wetgeving nieuw pensioenstelsel opgesteld

Wetgeving nieuw pensioenstelsel opgesteld

Stockfoto's | AZL

Halverwege 2020 werden sociale partners en de overheid het na 10 jaar praten in het hoofdlijnenakkoord eens over de verandering van het pensioenstelsel. Dit hoofdlijnenakkoord is op 16 december 2020 uitgewerkt in een flink pakket wetgeving. De wetteksten kunnen door iedereen bestudeerd en becommentarieerd worden via een internetconsultatie.

Publicatiedatum 17 december 2020
Categorie Pensioenstelsel, Algemeen

Wij zijn blij dat de conceptwetgeving is gepubliceerd. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De komende tijd gaan wij gebruiken om de impact van de wetsvoorstellen op de administratieve uitvoering te bepalen. En brengen wij de geconstateerde knelpunten in de uitvoering, in nauw overleg met de Pensioenfederatie, in de internetconsultatie in. Een goed voorbeeld daarvan is de kritiek op de invoering van het nabestaandenpensioen. De overgang daarop kan tegelijk met de overgang naar het nieuwe stelsel plaatsvinden en hoeft niet meteen in 2022.

De omslag naar het nieuwe stelsel gaat gepaard met veel nieuwe wetgeving. Elementen die we al in de hoofdlijnennotitie zagen, staan nu in het wetsontwerp of in de Memorie van Toelichting. Bijvoorbeeld het in maximaal 5 jaar toegroeien naar een dekkingsgraad van 95% voor fondsen die nu nog een lagere dekkingsgraad hebben en de opgebouwde pensioenen willen invaren. Hiervoor moet wel een zogenaamd overbruggingsplan worden opgesteld. En als een fonds eerder wil overstappen naar een nieuw pensioencontract, zal het herstel in minder dan 5 jaar moeten worden bereikt.

Kortom, er is vanaf 2021 veel werk aan de winkel. Vooral voor pensioenfondsen, sociale partners, adviseurs en uitvoeringsorganisaties zoals AZL. Dat gaan wij zoveel mogelijk samen met onze klanten doen. Bij elke stap die er gezet wordt richting het nieuwe stelsel, kunnen wij onze klanten steeds beter en concreter ondersteunen in de stappen die zij moeten zetten richting het nieuwe stelsel.
Onze collega’s helpen u daar graag bij, of het nu gaat om bestuurlijk transitiemanagement, bestuursondersteuning, actuariële of juridische diensten of communicatie.

 

Lees meer over de conceptwetgeving

 

Meer over het nieuwe pensioenstelsel

 

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.