1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Themasessie Privacy en AVG

Assurancedienstsessie privacy & AVG

Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan hoog op de agenda bij pensioenfondsbestuurders. En uiteraard ook bij AZL, als verwerker van persoonsgegevens van pensioenfondsen. Daarom organiseerden we op donderdag 27 mei onze jaarlijkse sessie rondom privacy en AVG. Met 18 klanten was het een goedbezocht en geslaagd webinar.

Publicatiedatum 4 juni 2021
Categorie Algemeen

Centraal in het webinar stond de jaarlijkse privacyrapportage die onze klanten ontvangen. In deze rapportage leggen we in detail uit wat AZL doet om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en beschermen, zodat we zorgen dat wij voldoen aan de strenge AVG-eisen. Denk aan awareness-sessies, penetratietesten en interne audits.

Relevante ontwikkelingen

In de themasessie namen we klanten mee in de belangrijkste ontwikkelingen en de verplichtingen en actiepunten die daaruit voortvloeien. Denk aan de nieuwe richtlijnen voor datalekmeldingen, of het nieuwe standaardmodel voor verwerkersovereenkomsten van de Europese Commissie.

Corona & privacy

Afgelopen jaar bracht bijzondere uitdagingen met zich mee. Omdat onze medewerkers net als heel Nederland thuis gingen werken, vroeg dat om de nodige aanpassingen om gegevens veilig te blijven verwerken. Hiervoor werkten we begin 2020 een uitgebreide risico-inventarisatie en -evaluatie uit. In het webinar stonden we stil bij de effecten van deze aanpak.

Enthousiaste reacties

Klanten reageerden positief op de assurancedienstsessie. Jaap van Beek, sleutelfunctiehouder Internal Audit Pensioenfonds ING: ‘De assurancedienstsessie was erg informatief en droeg positief bij aan ons beeld van hoe AZL omgaat met beheersing van privacyrisico’s. Privacy is een belangrijk topic in de maatschappij en dus ook voor ons fonds. Omdat wij de uitvoering van de pensioenadministratie aan AZL uitbesteden, is het onze taak namens de deelnemers in de gaten te houden dat hun gegevens zorgvuldig verwerkt en beschermd worden.

Doordat AZL open en transparant is, hebben wij een goed beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen rondom dataverwerking. AZL heeft deze zaken goed op orde en dat kwam in de presentaties goed voor het voetlicht. Ook de aanwezigheid van de directieleden bij de sessie stelden wij op prijs.’

Continu aanscherpen en verbeteren

Onze werkwijze rondom privacy en AVG is allesbehalve statisch: we scherpen deze jaarlijks aan. Enerzijds om in te spelen op externe ontwikkelingen, anderzijds om aan de slag te gaan met verbeterpunten die uit onze eigen evaluaties voortkomen.

Meer weten over onze aanpak van privacy en AVG? Neem contact op met uw fondsmanager.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.