1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Terugblik AZL Themasessie: Wettelijke projecten en het nieuwe pensioenstelsel

Terugblik AZL Themasessie: Wettelijke projecten en het nieuwe pensioenstelsel

Shutterstock | AZL

De Themasessie Wettelijke Projecten en Nieuwe Pensioenstelsel was een goedbezocht webinar met veel interactie. Het werd enkele weken geleden live uitgezonden vanuit onze AZL Plaza in Heerlen. Hieronder volgen de hoogtepunten van deze sessie.

Publicatiedatum 22 juli 2021
Categorie Algemeen, Pensioenstelsel

Digitaliseren en innoveren

Edward Heijkers, directeur Change & IT, gaf een toelichting op de IT-ontwikkelingen en het projectportfolio van AZL. Veel projecten staan in het teken van het nieuwe pensioenstelsel (NPS). Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van digitalisering en innovatie. Denk aan de uitrol en doorontwikkeling van onze pensioenplanner (Mijn Pensioenplan) en het werkgeversportaal (Mijn Pensioenadministratie), evenals het redesign van het deelnemersportaal (Mijn Pensioencijfers). Hier vertellen we u op korte termijn meer over in onze nieuwsbrief. Daarnaast lopen er pilots op het gebied van onder andere webscraping en gamification.

Wet pensioenverdeling bij scheiding nog niet definitief

Vervolgens lichtte Marco Külter, manager Productontwikkeling, de stand van zaken rondom de overige wettelijke projecten 2021 toe. De ingangsdatum van veel wettelijke wijzigingen wordt doorgeschoven, zoals de regeling 'uitkering bedrag ineens' (onderdeel van de Wet uitkering bedrag ineens, RVU en verlofsparen) en de Wet toekomst pensioenen. Dat geldt ook voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (WPS), waar Marco nader op inging. De ingangsdatum van deze wet is namelijk minimaal met een half jaar vertraagd. Er kunnen nog ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, omdat de wet nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer. Daarom wordt het project bij AZL tijdelijk ‘on hold’ gezet. Wel heeft AZL besloten om bij de berekening van de verdeling van aanspraken over het verleden een generieke methode te hanteren voor alle pensioenfondsen. Vergeleken met de ander scenario’s is deze methode eenvoudig en overzichtelijk. 

In de onderstaande video vertellen Edward en Marco meer over de ontwikkelingen en beslissingen voor de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps).

Voortgang NPS-programma

De voortgang van het NPS-programma binnen AZL werd toegelicht door Henk Bijl, programmadirecteur NPS. Aansluitend gaf Rob Dingemans, directeur Klantrelaties & Advies, een toelichting op de verschillende fasen van het NPS-programma van nu tot 1 januari 2027. Ook ging hij in op de vergoedingen die bij fondsen in rekening worden gebracht voor de voorbereiding, de transitie naar NPS of WVP+ en de uitvoeringskosten na de transitie.

Kijk de webinar terug

In de video kunt u de hele themasessie terugkijken. De slides kunt u hier downloaden.

Meld u aan voor het volgende bijeenkomst

Bekijk onze kalender voor een actueel overzicht van onze bijeenkomsten. Graag tot binnenkort bij een van onze volgende themasessies!

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.