1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Solidariteit in een veranderend pensioenlandschap – Deel 2

Solidariteit in een veranderend pensioenlandschap – Deel 2

Gettyimages | AZL

Het vaststellen van de hoogte van de premie, het invullen van de reserves onder het nieuwe contract, de vaststelling van de hoogte van het partnerpensioen en compensatie. Zo maar wat zaken die de revue passeren aan menig bestuurstafel op weg naar een nieuw contract onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het uiteindelijke doel is een nieuw contract dat evenwichtig is en gedragen wordt door de hele populatie van het pensioenfonds. Een solidair contract, dat gedragen wordt door de hele populatie, is doorgaans gewenst (dit kan ook onder de flexibele premieregeling bereikt worden). Maar hoe bepaalt u of de uiteindelijke keuze solidair is. In dit tweeluik delen wij onze ervaringen die u verder op weg kunnen helpen. In dit tweede en laatste deel leggen we uit hoe u grip kunt houden en hoe we de handen ineen kunnen slaan op dit vlak.

Publicatiedatum 10 april 2024
Categorie Pensioenstelsel

Hoe houdt u grip?

Er zijn nogal wat knoppen waaraan u kunt draaien om te bepalen of de uiteindelijk gekozen regeling solidair en evenwichtig is voor eenieder. Om u te helpen overzicht te houden, staan we graag stil bij hoe wij als AZL u kunnen helpen bij dit soort vraagstukken rondom solidariteit.

We focussen daarbij in het bijzonder op de twee belangrijkste punten, zoals in het eerste deel van ons tweeluik genoemd: de afschaffing van de doorsneesystematiek en de mate van delen van het beleggingsrisico. We doen dat enerzijds op basis van de modellen van actuariaat en anderzijds op basis van het Productmodel van AZL.

Actuariaat

“Goed om te weten is dat uiteindelijk de hele transitie inclusief het gekozen beleid, het invaren en de mogelijke compensatie in een ALM-context doorgerekend moet worden op basis van netto profijt”, trapt Bart Sonnenschein (Senior Adviseur Risicomanagement) af. “Netto profijt maakt per deelnemersgroep inzichtelijk of en in welke mate de groep erop vooruitgaat ten opzichte van een voortzetting onder het nFTK. Naast netto profijtberekeningen kunnen wij ook op basis van maatmensberekeningen de effecten van deze keuzes inzichtelijk maken op de uitkering en vervangingsratio van de deelnemer. Dit stelt u in staat om de juiste afwegingen te maken.”

Op basis van de actuariële kennis en het ALM-model kan AZL ook het vraagstuk rondom compensatie inzichtelijk maken, licht Sonnenschein toe. “Zo kunnen wij de compensatie-effecten becijferen op basis van de enkele transitie. Hierbij wordt dan het huidige nFTK doorgerekend waarbij één keer een doorrekening plaatsvindt op basis van de huidige doorsneesystematiek en één keer op basis van de nieuwe premiesystematiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om wel al rekening te houden met de overige effecten van het vernieuwde pensioenstelsel. Dit wordt ook wel compensatie op basis van de dubbele transitie genoemd. Hierbij kan gekeken worden naar sec de nieuwe pensioenopbouw, maar ook naar de totale pensioenopbouw.”

De handen ineen slaan

Pensioen is natuurlijk meer dan alleen rekensommen en ALM-analyses. Als bijvoorbeeld gecompenseerd wordt, hoe wordt dit dan gedaan? Via de premie, een depot of direct bij invaren? Soortgelijk kan het delen van beleggingsrisico’s op verschillende manieren vormgegeven worden onder de verschillende contracten. “Het is daarbij belangrijk dat de ALM-analyses en netto profijtberekeningen goed uitkomen. Minstens net zo belangrijk is of de theoretisch bedachte invulling administratief technisch mogelijk en wenselijk is. Misschien is het wel mogelijk, maar is de invulling zodanig exotisch dat het te duur of foutgevoelig is”, geeft Sonnenschein aan. “Onze experts hebben daartoe het ‘AZL Productmodel’ opgesteld. Hierin staat een sterke basis verwoord om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarnaast worden modulaire opties aangeboden om tegemoet te komen aan uw aanvullende wensen.”

Op het moment dat u als pensioenfonds de globale keuzes op basis van het productmodel heeft gemaakt kunnen we u verder begeleiden bij de afstemming van uw regeling met de ‘AZL Productnavigator’, licht Robin Schreurs (Senior Adviseur Productontwikkeling) toe. “Hierbij wordt op overzichtelijke en interactieve wijze een overzicht van klantwensen versus systeeminvulling en daarmee ook verwachte complexiteit inzichtelijk gemaakt met als eindresultaat een klantkaart die u in uw besluitvorming en reglementsinrichting mee kunt nemen. Zo ook de keuzes op het gebied van compensatie en hoe om te gaan met beleggingsrisico zowel in opbouw- als in uitkeringsfase. Behalve de al genoemde compensatieopties, wordt u bijvoorbeeld ook meegenomen in de keuzes die wij kunnen ondersteunen in het beschermen van de uitkeringen tegen dalingen zoals spreiden, eenjarig compenseren negatieve resultaten of juist volledig affinancieren van compensatie, biometrische risico’s in de uitkeringsfase los opvangen of in combinatie met beleggingsrisico et cetera.”

Als wij u vanuit de afdeling Actuariaat begeleiden met behulp van het KeuzeKompas maken wij op enig moment altijd de link naar het AZL Productmodel, zodat theorie en administratie hand in hand gaan. Andersom kan natuurlijk ook. Bent u al in gesprek met onze specialisten over het AZL Productmodel of de AZL Productnavigator en u heeft een actuariële vraag, dan kunt u schakelen met de specialisten van Actuariaat.

Inzicht, overzicht, bewuste keuzes

Met name op het gebied van de premiesystematiek en de invulling en het delen van het beleggingsrisico wijkt het nFTK flink af van de contracten onder de Wtp voor wat betreft solidariteit. Met behulp van onze actuariële modellen en kennis kunnen wij u begeleiden en inzichtelijk maken welke elementen ertoe bijdragen dat het contract meer of minder solidair wordt. Door nauw samen te werken met onze specialisten vanuit productontwikkeling zijn wij ook in staat om andere aspecten zoals de administratieve eenvoud of kosten van een gekozen oplossing te bepalen. Door deze disciplines te combineren houdt u grip op deze lastige discussie en hopen wij u te helpen met een contract dat gedragen wordt door eenieder.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.