1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Slimme handhaving met UWV-data voor pensioenfondsen van AZL

Slimme handhaving met UWV-data voor pensioenfondsen van AZL

Nieuws | AZL

Geautomatiseerde controle van werkgevers met UWV-data is sneller, goedkoper en doeltreffender. AZL ontwikkelde voor  bedrijfstakpensioenfonds MITT een slimme oplossing met UWV-data. Deze oplossing is genomineerd voor de Pensioen Pro Awards 2022 in de categorie Innovatie. De uitreiking is op 4 oktober 2022. 

Publicatiedatum 20 september 2022
Categorie Data, Innovatie

Handhaving is voor ieder bedrijfstakpensioenfonds enorm belangrijk. Enerzijds om zeker te weten dat deelnemers het pensioen krijgen waar ze recht op hebben, anderzijds zodat pensioenfondsen hun ‘geen premie, wel recht’-risico beperken. Handhaving brengt pensioenfondsen ook in een lastig parket. Het moet, maar de investering is aanzienlijk en werkgevers worden vaak negatief benaderd.

Bpf MITT dacht dat dit anders zou moeten kunnen en vroeg zich af of controles van premieplichtig personeel gecontroleerd zouden kunnen worden zonder de onderneming lastig te vallen met controles. Dit leidde tot de ontwikkeling van een slimme oplossing van AZL waarbij UWV-gegevens geautomatiseerd worden ingezet, zodat pensioenfondsen een totaalbeeld krijgen van het aantal werknemers en ze vervolgens specifieke en risicogerichte stappen kunnen ondernemen.

Wel of geen werknemers in dienst

Eerst even terug naar de basis: waarom is deze tool nodig? Ondernemingen zonder personeel die wel activiteiten uitvoeren die onder de verplichtstelling vallen, worden wel aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Omdat zij geen personeel hebben, hoeven ze geen premie af te dragen. Maar hoe weet het fonds of deze onderneming zonder personeel blijft? Om te controleren of deze ondernemingen nog steeds geen werknemers in dienst hebben, vraagt het pensioenfonds periodiek een Verklaring geen personeel in te vullen en op te sturen. Die verklaringen moeten worden verwerkt en bij het uitblijven van een reactie moet het fonds weer extra handelingen verrichten.

Onnodig

Dit proces betekent ook dat iedere onderneming die activiteiten uitvoert die onder de werkingssfeer vallen, wordt benaderd met het verzoek om deze verklaring in te dienen. Ook al hebben deze bedrijven, zolang ze geen personeel hebben, helemaal geen verplichting. Bpf MITT vroeg zich af of deze controle niet op een andere manier vormgegeven zou kunnen worden, zodat ondernemingen niet onnodig door het fonds lastig gevallen hoeven te worden.

Positieve grondhouding

Deze ondernemingen hebben op het moment van de controles geen personeel in dienst en het eerste beeld dat zij van het pensioenfonds krijgen, is dat van controleur. Dit terwijl het pensioenfonds deze ondernemingen juist hard nodig heeft wanneer ze later wel personeel in dienst hebben. Dan wil je ook een positieve grondhouding ten opzichte van het pensioenfonds creëren. Voor de fondsen zijn de controles ook kostbaar, aangezien zo nodig herinneringen worden gestuurd en desnoods ambtshalve nota’s opgelegd. Hoewel deze aanpak een functie heeft, is het voor ondernemingen natuurlijk vervelend om zo te worden benaderd.

Looncontrole is duur

Ook kan het zo zijn dat werkgevers met personeel niet al hun werknemers opgeven bij het pensioenfonds, bijvoorbeeld doordat zij denken dat bepaalde groepen werknemers niet onder de verplichtstelling van een fonds vallen. Om dat te controleren kan het fonds een looncontrole uit laten voeren bij de onderneming, maar dat zijn vaak, vooral bij kleine ondernemingen, relatief dure controlemiddelen.

Handiger

Dat kan handiger, vonden Bpf MITT en AZL. Na een testperiode waarin duidelijk werd dat het voor Bpf MITT mogelijk was om op basis van de UWV-data te controleren of ondernemingen niet verloond hebben, is AZL gestart met de ontwikkeling van een methodiek, die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze door middel van data van het UWV te controleren of een onderneming personeel in dienst heeft en om hoeveel en welke werknemers het gaat.

Betrouwbare controle

Werkgevers leveren de loongegevens van hun werknemers aan de Belastingdienst en deze levert op haar beurt de ontvangen loongegevens aan het UWV. Voor pensioenfondsen is het mogelijk om deze gegevens (op basis van de aangeleverde mogelijke loonheffingennummers vanuit het pensioenfonds) af te nemen. Deze gegevens vanuit een externe bron zijn gevalideerd en gecontroleerd, zodat de resultaten van de controle betrouwbaar zijn.

Automatiseren van handelingen

De methodiek werkt met RPA en dat staat voor Robotic Process Automation. Dit is het automatiseren van repetitieve handelingen door software. Op basis van de omschrijving van het werknemersbegrip in de betreffende verplichtstelling en de informatie die het UWV beschikbaar stelt, wordt geautomatiseerd het aantal onder de verplichtstelling vallende werknemers van de werkgever vastgesteld en vergeleken met de bij het fonds bekende aantallen. Daarna kan gericht vervolgonderzoek worden uitgevoerd.

Gerichter controleren

Het geautomatiseerd controleren op basis van deze gegevens maakt het voor het fonds mogelijk om gerichter te controleren als er onregelmatigheden worden geconstateerd. Er is dan immers duidelijk of er personen bij het UWV bekend zijn, die niet zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Zo kunnen de werkgevers hiervoor concreet worden benaderd. Inmiddels is de UWV-controle bij vijf bedrijfstakpensioenfondsen uitgevoerd.  Bij één bedrijfstakpensioenfonds zijn zo al meer dan 100 werknemers, die door hun werkgevers niet waren opgegeven bij het pensioenfonds, opgespoord en opgenomen in de administratie.

Totaalbeeld

Dit geautomatiseerde proces zorgt voor een efficiëntere uitvoering en meer gemak. Óók voor de ondernemingen; zij hoeven niet meer lastiggevallen te worden met formulieren als op basis van bestaande bronnen blijkt dat ze geen werknemers in dienst hebben. Bedrijfstakpensioenfondsen krijgen met deze methodiek op eenvoudige wijze een totaalbeeld over het hele risico van hun deelnemersportefeuille. Het is efficiënt én effectief, terwijl de kosten laag zijn.

Het juiste pensioenbedrag

De volgende stap is het door ontwikkelen van deze methodiek, omdat we ook geautomatiseerd de loongegevens willen meenemen in de controle. Zo weten we zeker dat de juiste mensen hun pensioen krijgen én dat ze ook het pensioen krijgen waar ze recht op hebben.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.