1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. RiskMap-rapportage: de weg naar een veilige pensioentransitie

AZL’s RiskMap-rapportage: de weg naar een veilige pensioentransitie

AZL staat bekend om de toewijding aan het ondersteunen van pensioenfondsen op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel. In dit proces spelen risicomanagement en rapportage een cruciale rol. Zo heeft AZL onder andere zijn RiskMap-rapportage vernieuwd om fondsen te helpen in de transitieperiode naar het vernieuwde pensioenstelsel. Deze doorontwikkelde rapportage dient als een logische opstap naar een soortgelijke risicorapportage onder een solidaire premieregeling (SPR) of flexibele premieregeling (FPR) en biedt tevens waardevolle informatie voor fondsen in het huidige stelsel of in transitie. In dit artikel laten Bart Sonnenschein (Senior Adviseur Risicomanagement) en Rowan Fredrix (Actuaris) hun licht schijnen hierover.

Publicatiedatum 7 februari 2024
Categorie Pensioenstelsel, Data

De transitieperiode en nieuwe informatiebehoeften
Het Nederlandse pensioenlandschap ondergaat momenteel een transformatie, waarbij fondsen op weg zijn naar het vernieuwde pensioenstelsel. Sommige fondsen maken gebruik van het transitie-FTK, terwijl anderen nog geen gebruik maken van dit raamwerk maar wel van plan zijn om over te stappen. Andere fondsen blijven wellicht achter met hun bestaande rechten en aanspraken onder het huidige nFTK maar gaan wel hun nieuwe pensioenopbouw onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp) onderbrengen. Voor al dit soort fondsen gelden aangepaste regels of informatiebehoeften. Voor de fondsen die gebruikmaken van het transitie-FTK gelden bijvoorbeeld aangepaste regels rondom toeslagen, kortingen en herstelplannen, die worden vervangen door overbruggingsplannen om te monitoren of de gewenste invaardekkingsgraad wordt behaald.

AZL begrijpt de complexiteit van deze overgangsfase en heeft haar RiskMap-rapportage aangepast om aan de specifieke informatiebehoeften van pensioenfondsen te voldoen. De vernieuwde rapportage is ontwikkeld om fondsen in controle te houden en hen te voorzien van de nodige inzichten.

Centrale rol van de pensioendriehoek
“Ongeacht het vernieuwde stelsel waarnaar fondsen zich nu toe bewegen, blijft de pensioendriehoek – bestaande uit premie, beleggingen en ambitie – een constante factor”, stelt Sonnenschein. “Premies moeten worden ingelegd, deze premies worden belegd om specifieke ambities na te streven. In de vernieuwde RiskMap-rapportage staat deze drie-eenheid centraal, waardoor fondsen een duidelijk beeld krijgen van hoe hun financiële doelen gerelateerd zijn aan hun premie-inleg en beleggingsbeslissingen.”

Bij het opstellen van de rapportage heeft AZL ook rekening gehouden met de implicaties van deze elementen in het kader van het vernieuwde pensioenstelsel. “Deze inzichten zijn van onschatbare waarde voor pensioenfondsen tijdens gesprekken met adviseurs over de herstructurering van hun pensioenregelingen”, benadrukt Sonnenschein.

Essentiële elementen
Naast de focus op de pensioendriehoek bevat de RiskMap-rapportage volgens Fredrix de vertrouwde elementen die nog steeds wettelijk verplicht zijn op weg naar het nieuwe stelsel. “Hierbij moet gedacht worden aan de monitoring van de dekkingsgraad, vereiste dekkingsgraad, korte- en lange termijn risicohouding en renteafdekking. Al naargelang de situatie waarin het fonds zich bevindt, wordt belangrijke additionele stuurinformatie getoond zoals het eerdergenoemde overbruggingsplan en de ontwikkeling van de invaardekkingsgraad. Aangevuld met overige relevante informatie over bijvoorbeeld de afschaffing van de doorsneesystematiek, het omzetten van de rechten en aanspraken naar kapitalen en welk gedeelte van de maatstaf een pensioenfonds op ieder moment kan geven. Gevoeligheidsanalyses geven verder inzicht in de variabelen die dit soort lastige discussies op weg naar het nieuwe stelsel beïnvloeden. Deze informatie is van cruciaal belang om juiste beslissingen te maken aan de bestuurstafel.”

Expertise in actuariaat en risicobeheer
Wat de vernieuwde RiskMap-rapportage onderscheidt, is de diepgaande kennis en expertise die AZL als pensioenuitvoeringsorganisatie in huis heeft. “Dit betekent dat zowel risicobeheer, actuarissen als het Asset Liability Management (ALM)-team betrokken zijn bij het creëren van deze rapportage. Het bundelen van deze kennis resulteert in een krachtige tool die pensioenfondsen ondersteunt in deze complexe tijden”, aldus Fredrix. “Verder hebben wij vijftien jaar aan expertise in het opstellen van risicorapportages en luisteren wij ook goed naar de wensen van de klanten die wij begeleiden op weg naar de Wtp.”

Ontdek de vernieuwde RiskMap-rapportage
Bent u benieuwd naar hoe de RiskMap-rapportage van AZL uw pensioenfonds kan ondersteunen in de transitieperiode en in het vernieuwde stelsel? Indien u de huidige RiskMap-rapportage van AZL actuariaat afneemt treden wij snel in contact met u om de nieuwe rapportage aan u te tonen.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze experts van Actuariaat, zoals Rowan Fredrix, Bart Sonnenschein of Rick Reijnders. Zij staan klaar om u te begeleiden en inzicht te geven in hoe de vernieuwde RiskMap-rapportage uw fonds in control houdt.

Met de RiskMap-rapportage van AZL bent u klaar voor de toekomst van pensioenbeheer, ongeacht welk pad uw fonds bewandelt. Samen creëren we financiële zekerheid voor deelnemers en de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden in een dynamisch pensioenlandschap.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.