1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Juni: goede maand voor de dekkingsgraden

Juni: goede maand voor de dekkingsgraden

Shutterstock | AZL

In juni steeg de actuele dekkingsgraad van AZL-klanten circa 1,0%-punt. Aandelen uit ontwikkelde markten, opkomende markten en vastgoed stegen afgelopen maand met 3%. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille van AZL-klanten toe met 1,9%.

Publicatiedatum 1 januari 0001
Categorie Algemeen

Gemiddeld over de hele curve, daalde zowel de swapcurve als de DNB-curve gedurende de maand. De swapcurve daalde met gemiddeld 0,6 basispunten en de DNB-curve met gemiddeld 5,5 basispunten. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve daalde met 0,04%-punt en komt eind juni uit op 0,53%. De voorziening van de pensioenfondsen neemt hierdoor toe met gemiddeld 1,0%. Per saldo leiden deze effecten tot de eerdergenoemde stijging van circa 1,0%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad ging gemiddeld met 1,2%-punt omhoog.

Algemene ontwikkelingen

Dankzij de stijgende beurskoersen zijn de dekkingsgraden na de eerste klap van de coronacrisis weer flink toegenomen. Bij onze pensioenfondsen zien we een gemiddelde stijging van bijna 11,6%-punt ten opzichte van juni vorig jaar. Ondanks deze stijging kunnen veel fondsen nog niet indexeren, omdat de minimale beleidsdekkingsgraad van 110% nog niet is behaald. Nu de hervorming van het pensioenstelsel met één jaar is uitgesteld, moeten deelnemers langer wachten op mogelijke compensatie voor de stijgende prijzen. Om die reden stelde Minister Koolmees voor om sommige delen van het nieuwe stelsel, zoals bijvoorbeeld de overgangsregels, eerder dan 1 januari 2023 in te laten gaan. Het kabinet zal in het wetsvoorstel de mogelijkheid hiertoe opnemen, maar de vraag blijft of er na afhandeling in het parlement nog tijd voor is.
De prognosetafels met betrekking tot de levensverwachting blijven ongewijzigd tot september 2022. Uit onderzoek naar de invloed van Covid-19 op de sterftekansen trekt het Actuarieel Genootschap de conclusie dat er geen aanleiding is om de prognosetafels aan te passen.

Economische ontwikkelingen

De EU is begonnen met de uitgifte van obligaties voor het vullen van het EU-herstelfonds. In totaal wil de Europese Commissie tot eind 2026 zo’n €800 mld. lenen op kapitaalmarkten. Dit geld wordt ingezet voor de verduurzaming en versteviging van de Europese economie. Daarnaast wordt het gebruikt om verder te digitaliseren.

In Nederland stegen de consumentenprijzen de afgelopen maand met 2%. In de eurozone was dit 1,9%. Dit is consistent met de doelstelling van de ECB om de inflatie net onder de 2% te houden. De ECB maakte op 10 juni bekend het monetaire beleid ongewijzigd voort te zetten.

Op 16 juni besloot de Fed om het monetaire beleid ongewijzigd te laten. De rente wordt tussen 0% en 0,25% gehouden, totdat de beoogde doelen op de arbeidsmarkt en een stabiele inflatie van 2% worden behaald. Daarnaast blijft de Fed maandelijks voor $120 mld. aan treasury’s en hypotheek gekoppelde leningen kopen. In juni was de inflatie in de VS 5,4% ten opzichte van juni 2020 en daarmee 0,5%-punt boven de marktconsensus. Ten opzichte van mei steeg de inflatie met 0,4%-punt.

Verder lijkt er een grotere kloof te ontstaan tussen ontwikkelde en opkomende economieën door de Coronacrisis. Het achterblijvende vaccinatietempo in ontwikkelingslanden in combinatie met de opruk van de Deltavariant, kan in deze landen leiden tot forse problemen. De groeikansen voor deze landen nemen hierdoor aanzienlijk af. Ook neemt de schuldenlast toe, doordat Westerse economieën wél sterker worden. Voor ontwikkelde markten kan dit leiden tot extra inflatie, doordat nieuwe maatregelen in grondstof-exporterende landen druk kunnen leggen op de aanvoer hiervan.

Overige ontwikkelingen

Uit onderzoek van Nidi en Netspar is gebleken dat het vertrouwen in pensioenfondsen, toezichthouder DNB en de overheid is gestegen. Waar dit bij werkenden nog redelijk stabiel is gebleven, steeg het vertrouwen onder gepensioneerden met zo’n 4%.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.