1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Het nieuwe partnerpensioen onder de loep

Het nieuwe partnerpensioen onder de loep

Partner Pensioen Artikel | AZL

Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat momenteel aanzienlijke veranderingen, en een van de aspecten die ingrijpend wordt gewijzigd, is het partnerpensioen. In het nieuwe pensioenstelsel zal er geen opbouw van partnerpensioen meer plaatsvinden. In plaats daarvan dient het partnerpensioen op risicobasis verzekerd te worden. Bovendien moet de hoogte van het partnerpensioen voortaan worden vastgesteld als een vast percentage van het fiscaal gemaximeerde pensioengevende salaris, onafhankelijk van de diensttijd of leeftijd van de deelnemer.

Publicatiedatum 20 juli 2023
Categorie Pensioenstelsel, Data

Het percentage partnerpensioen kan variëren tussen de 0% en 50% van het salaris, waarbij het genoemde percentage het minimale en maximale niveau vertegenwoordigt. Voor slapers is in het nieuwe stelsel geen partnerpensioen meer verzekerd (afgezien van 3 of 6 maanden automatische voortzetting na uitdiensttreding, voortzetting tijdens WW-periode en eventuele vrijwillige voortzetting tot maximaal 3 jaar).

Beschikbare premie
Op basis van het huidige stelsel is er een bepaalde premie beschikbaar voor de financiering van het partnerpensioen. Deze premie bestaat veelal uit de volgende twee onderdelen: de overlijdensrisicopremie en de premie voor de jaaropbouw van het partnerpensioen. De overlijdensrisicopremie dekt het verschil tussen het partnerpensioen dat ingaat bij overlijden tijdens het dienstverband en het reeds opgebouwde partnerpensioen. De premie voor de jaaropbouw kan worden verdeeld in een deel dat benodigd is voor het overlijdensrisico tot de pensioenleeftijd en een deel dat benodigd is voor het overlijdensrisico vanaf de pensioenleeftijd. In veel gevallen zal het deel van de premie voor de jaaropbouw dat benodigd is voor het overlijdensrisico tot de pensioenleeftijd samen met de overlijdensrisicopremie de totale beschikbare premie zijn voor de financiering van het partnerpensioen op risicobasis in het nieuwe stelsel.

Nieuw versus ‘oud’
Over het algemeen geldt dat als het nieuwe partnerpensioen zou worden vastgesteld op een percentage van circa 35% van het salaris, dat de hoogte van het nieuwe partnerpensioen dan ongeveer gelijk blijft of licht toeneemt ten opzichte van het partnerpensioen in het huidige stelsel (afhankelijk van bijvoorbeeld het salarisniveau van de betreffende deelnemer). De vergelijking tussen de nieuwe dekking en de huidige dekking laat verder zien dat het nieuwe partnerpensioen gunstiger kan uitpakken voor deelnemers met lagere salarissen. Valerie Heuvelmans, Adviseur Actuariaat bij AZL: “Dit komt doordat de dekking in het nieuwe stelsel afhankelijk wordt van het salaris in plaats van de pensioengrondslag (zoals in het huidige stelsel veelal het geval is), waarvan deelnemers met lagere salarissen sterker kunnen profiteren. Bovendien speelt de lengte van de diensttijd tot de pensioenleeftijd een rol bij het huidige partnerpensioen, maar niet bij het nieuwe partnerpensioen. Een korte diensttijd tot de pensioenleeftijd heeft in het huidige stelsel een ongunstig effect. In het nieuwe stelsel vervalt dat ongunstige effect. Daar staat tegenover dat er in het nieuwe stelsel geen partnerpensioen voor slapers meer verzekerd is.”

Voor het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum blijven de regels ongewijzigd in het nieuwe stelsel. In veel gevallen zal het ouderdomspensioen stoppen bij overlijden en zal er een pensioenuitkering voor de nabestaande starten. Het is echter mogelijk dat pensioenfondsen hun voorwaarden aanpassen in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.

Kosten nieuw partnerpensioen

Welk percentage partnerpensioen er in het nieuwe stelsel kan worden gefinancierd, uitgaande van de beschikbare premie, kan erg uiteenlopen. Valerie legt uit: “Dit is sterk afhankelijk van de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand. Bij het nieuwe partnerpensioen geldt dat de kosten significant oplopen naarmate de deelnemer ouder wordt. Dat komt door de oplopende sterftekans naarmate de deelnemer ouder wordt, wat in het nieuwe stelsel één op één doorwerkt in de kosten. In het huidige stelsel daarentegen, is er meestal ook nog sprake van jaaropbouw, waarmee er alvast wat voorfinanciering plaatsvindt voor het sterfterisico in latere jaren. Daardoor zijn de kosten in het huidige stelsel minder leeftijdsafhankelijk.”

Opgebouwd partnerpensioen huidige regeling
Tot slot geldt dat het partnerpensioen dat in het huidige stelsel is opgebouwd gerespecteerd dient te worden in het nieuwe stelsel. Voor de huidige actieve deelnemers komt dit partnerpensioen dus bovenop het nieuwe partnerpensioen. Het gaat veelal om een opgebouwd partnerpensioen ter grootte van gemiddeld circa 10% van het salaris (variërend van bijvoorbeeld 0% voor de jongste deelnemers tot 20% voor de oudste deelnemers).

Wilt u meer weten over de veranderingen rondom het partnerpensioen en bent u benieuwd wat het nieuwe partnerpensioen betekent voor uw fonds? Neem dan contact op met AZL actuariaat via actuariaat@azl.eu of uw contactpersoon binnen actuariaat

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.