1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Gemiddelde dekkingsgraad fondsen AZL in augustus gestegen

Gemiddelde dekkingsgraad fondsen AZL in augustus gestegen

Stockfoto's | AZL

Voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert zien we een stijging van de dekkingsgraad. De stijging van de gemiddelde dekkingsgraad op basis van de AZL klantenportefeuille bedraagt 1,9%-punt. De afgelopen maand zijn de aandelenmarkten gestegen. Zo werden aandelen ontwikkelde markten 5,5% meer waard. Ook beursgenoteerd vastgoed rendeerde positief gedurende augustus.

Publicatiedatum 17 september 2020
Categorie Pensioenstelsel

De rente is gemiddeld over de hele curve gestegen met 10 basispunten als gevolg van voorzichtig economisch herstel. De UFR bedraagt eind augustus 1,9%. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve stijgt met 0,11%-punt en bedraagt hiermee eind augustus 0,34%. De voorziening van pensioenfondsen uit onze klantenportefeuille neemt hierdoor af. De gemiddelde beleggingsportefeuille op basis van de AZL- klantenportefeuille neemt af met 0,6%. De voorziening daalt met 2,6%, hetgeen per saldo leidt tot de eerder genoemde stijging van circa 1,9%-punt van de dekkingsgraad. Dit leidt ook tot een positieve ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad. Deze stijgt namelijk met 0,1%-punt op basis van de AZL-klantenportefeuille. Voor de meeste fondsen geldt dat de DNB-dekkingsgraad van augustus 2020 hoger is dan die van augustus 2019.

Algemene ontwikkelingen

Vrijdag 4 september heeft DNB bekend gemaakt dat de nieuwe UFR-parameters de komende vier jaar stapsgewijs ingevoerd worden. Dit wordt gedaan om een te sterke daling van de dekkingsgraden te voorkomen en de kansen op korten te verlagen. Het stapsgewijs invoeren heeft tot gevolg dat de nieuwe UFR-parameters in 2024 volledig zijn ingevoerd. Daarnaast meldt DNB dat de rentetermijnstructuur de komende jaren nog niet zal worden gekoppeld aan de €STR, maar gebaseerd zal blijven op de 6-maands Euribor.

Het CBS meldt dat de koopkracht van gepensioneerden gemiddeld met 0,5% is gestegen gedurende 2019 ondanks het gemis in indexatie. Ook de koopkracht van werknemers is gestegen mede dankzij loonstijgingen. Deze bedraagt gemiddeld 2,5%.  

Uit definitieve cijfers van het Europese bureau voor de statistiek blijkt dat de economie in de eurozone in het tweede kwartaal met 11,8% is gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal. Eerder was een krimp van 12,1% gemeld. Nederland is met een economische krimp van 8,5% onder het Europese gemiddelde gebleven. Bovendien meldde Eurostat dat de werkgelegenheid in de eurozone is gedaald met 2,9% op kwartaalbasis.

De FED heeft tijdens de Jackson Hole-conferentie bekend gemaakt een nieuwe strategie te gaan volgen wat betreft de inflatie. Hogere inflatie zal worden toegestaan in goede economische tijden. Hierbij gaan ze uit van een gemiddeld jaarlijkse inflatie van 2% tijdens een economische cyclus. Dit betekent dat in de praktijk de rente langer op een laag niveau zal blijven. Een ander effect van de nieuwe strategie van de FED is de recente appreciatie van de euro ten opzichte van de dollar. Deze steeg verder na de persconferentie van ECB-president Lagarde waarin zij zich positief uitte over de economische en inflatieontwikkelingen. Er werden tijdens de persconferentie geen nieuwe beleidsmaatregelen aangekondigd.

Tot slot is er een nieuwe prognosetafel gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap waarin de stijging van de levensverwachting neerwaarts is bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds met 2%-punt stijgt. Bovendien hebben pensioenfondsen als gevolg van de nieuwe prognosetafel gemiddeld 3% minder premie nodig dan voorheen. Veel pensioenfondsen verwachten daarentegen een premiestijging als gevolg van de lage rente.

Voor fondsspecifieke informatie over de effecten van de nieuwe prognosetafel voor uw pensioenfonds kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van AZL Actuariaat. Wij zijn u graag van dienst.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.