1. Home
 2. Kennis
 3. Nieuws
 4. Dekkingsgraden stijgen in eerste kwartaal

Dekkingsgraden stijgen in eerste kwartaal

Shutterstock | AZL

Voor ruim 30 klanten becijfert en monitort AZL Actuariaat de dekkingsgraad. Hierbij houden we rekening met het fondsspecifieke beleid. Ook wordt het verloop van de dekkingsgraad afgezet tegen de renteontwikkeling, macro-economische ontwikkelingen en de belangrijke politieke gebeurtenissen. In 2021 bundelden we deze kennis voor het eerst in een grafiek in het actuarieel rapport dat onze klanten ontvangen. Vanwege de vele positieve reacties bieden wij u nu een update aan over de eerste vier maanden van dit jaar. Een periode waarin de dekkingsgraden een positieve ontwikkeling vertoonden.

Publicatiedatum 2 juli 2021
Categorie Algemeen

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt naar 114,2%

De stijging van de dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt door de gestegen rente en de positieve aandelenrendementen tijdens de eerste vier maanden van 2021. De gemiddelde dekkingsgraad stijgt deze periode van 107,6% naar 114,2% op basis van ons klantenbestand. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat er speelt in de markt. Als deze positieve ontwikkeling doorzet, is dat ook goed nieuws voor de beleidsdekkingsraad en daarmee voor het beleid rondom (het voorkomen van) kortingen en het verlenen van toeslagen.

Nieuw pensioenstelsel

Deze positieve ontwikkeling is eveneens goed nieuws met oog op de komst van nieuwe pensioenstel. Indien fondsen voornemens zijn over te gaan richting het nieuwe stelsel, kunnen zij gebruik maken van het transitie FTK. Hierin dienen fondsen een overbruggingsplan in waarin ze aangeven met welke richtdekkingsgraad ze willen overgaan richting het nieuwe stelsel. Als de positieve ontwikkeling voortzet, wordt de richtdekkingsgraad makkelijker gehaald en kunnen eventuele overschotten worden gebruikt voor compensatiedoeleinden of het vullen van een mogelijke solidariteitsreserve. Daarnaast wordt de indexatiegrens verlaagd naar 105% binnen het transitie FTK. Hierdoor is het verlenen van toeslagen eerder mogelijk.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad afgezet tegen de belangrijkste sociaaleconomische gebeurtenissen. Onder de grafiek worden de belangrijkste zaken kort toegelicht.

 

Nieuws | AZL

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij

1 januari 2021
De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde door de gefaseerde wettelijk voorgeschreven overgang naar de nieuwe systematiek. Door deze wijziging van de UFR methodiek per 1 januari 2021, nam de gemiddelde dekkingsgraad op basis van ons klantenbestand af met 1,5%-punt. Dit effect is ook zichtbaar in de grafiek hierboven. Ondanks de stijging van de 10-jaars swaprente en AEX-index in januari, daalde de gemiddelde dekkingsgraad in deze periode.

13 januari 2021
De Eerste Kamer ging akkoord met Wet bedrag ineens (10%). De ingangsdatum is 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2023.

15 januari 2021
Kabinet-Rutte III valt als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire.

20 januari 2021
Joe Biden wordt geïnaugureerd als de 46e president van de Verenigde Staten. Het aantreden van Democraat Biden wordt positief opgepakt door de markten. Met name omdat Biden en zijn partij staan voor snelle en grootscheepse economische steunmaatregelen.

12 februari 2021
Einddatum consultatie Wet toekomst pensioenen. Dit is in groten getale gedaan door pensioenfondsen, adviesbureaus en vele individuen. Veel reacties gaan over het invaren en de invulling van het nabestaandenpensioen, maar ook over de uitlegbaarheid richting de deelnemer. De wijze waarop financieel-economische omstandigheden in het pensioen doorwerken, moet voor deelnemers en pensioengerechtigden inzichtelijk zijn en eerlijk worden bevonden.

15 februari 2021
DNB heeft een nieuwe scenario-set per 1 januari 2021 gepubliceerd waarin de rente fors lager is dan afgelopen jaar. Als gevolg van de gedaalde rente in de scenario-set kan het verwachte pensioen 10 tot 15% lager uitvallen. De daling is het grootst voor jonge, actieve deelnemers.

1 maart 2021
Consultatie wetsvoorstel waardoor pensioenuitvoerders kleine netto pensioenen vanaf 2022 naast het overdragen ook weer mogen afkopen.

17 maart 2021

 • Bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland is de VVD voor de vierde keer op rij de grootste partij, gevolgd door D66.
 • De Fed laat de rente ongewijzigd tussen 0,00% en 0,25% en de inflatie VS komt uit op 2,5%.

31 maart 2021

 • In Amsterdam bereikt de AEX de hoogste stand ooit: 703,44. Het oude record (703,18) dateerde van 5 september 2000.
 • De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn na een jaar weer terug op de niveaus van voor de coronacrisis.
 • Door de monetaire maatregelen verwacht het CPB dat de economie aantrekt, al zal de groei minder zijn dan eerder voorspeld (2,2% i.p.v. 2,8%).
 • Het CBS heeft bekend gemaakt dat de consumentengoederen- en diensten in maart 1,9% duurder waren dan een jaar geleden.

14 april 2021

 • Europese Commissie is klaar om tot 800 miljard euro te lenen om EU-landen uit de coronarecessie te helpen.
 • Het Actuarieel Genootschap deelt mede dat het uiterlijk 15 juli 2021 bekend maakt of er naar aanleiding van de Covid-19 pandemie een nieuwe sterfteprognose wordt gepubliceerd. Indien dat het geval is, dan zal deze uiterlijk 15 september 2021 gepubliceerd worden. Op dit moment is de AG Prognosetafel 2020 de best mogelijke inschatting.

28 april 2021
Het Europees parlement stemt in met handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.