1. Home
 2. Kennis
 3. Nieuws
 4. Dekkingsgraden stijgen in 2022

Dekkingsgraden stijgen in 2022

Voor ruim 30 klanten becijfert en monitort AZL Actuariaat de dekkingsgraad. Hierbij houden we rekening met het fondsspecifieke beleid. Het verloop van de dekkingsgraad wordt afgezet tegen de renteontwikkeling, macro-economische ontwikkelingen en de belangrijke politieke gebeurtenissen. Begin 2021 bundelden we deze kennis voor het eerst in een grafiek in het actuarieel rapport dat onze klanten ontvingen. Vanwege de vele positieve reacties bieden wij u nu een update aan over het eerste kwartaal van dit jaar. Een periode waarin de dekkingsgraden een positieve ontwikkeling vertoonden.

Publicatiedatum 5 juli 2022
Categorie Algemeen

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt naar 119,5%

De stijging van de dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt door de flink gestegen rente gedurende het eerste kwartaal van 2022. De 10-jaarsrente blijft stijgen en staat per einde kwartaal op 1,20%. Tegelijkertijd is de inflatie gedurende het eerste kwartaal sterk gestegen. De AEX ging in het eerste kwartaal van 2022 onderuit door de oorlog in Oekraïne en de hieruit voortvloeiende Westerse sancties tegen Rusland. De gemiddelde dekkingsgraad stijgt in het eerste kwartaal van 2022 van 116,1% naar 119,5% op basis van ons klantenbestand. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat er speelt in de markt. De positieve ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad vergroot de kans dat een groot deel van onze klanten eind 2022 (opnieuw) indexaties kan verlenen.

Nieuw pensioenstelsel

Deze positieve ontwikkeling is eveneens goed nieuws met oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Indien fondsen voornemens zijn over te gaan richting het nieuwe stelsel, kunnen zij gebruik maken van het transitie FTK. Hierin dienen fondsen een overbruggingsplan in, waarin ze aangeven met welke invaardekkingsgraad ze willen overgaan richting het nieuwe stelsel. Als de positieve ontwikkeling voortzet, wordt de richtdekkingsgraad makkelijker gehaald en kunnen eventuele overschotten worden gebruikt voor compensatiedoeleinden of het vullen van een mogelijke reserves. Daarnaast wordt de indexatiegrens verlaagd naar 105%. Fondsen mogen soortgelijk in 2022, onder voorwaarden, indexeren bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105% indien zij voornemens zijn in te varen in het nieuwe stelsel. De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad afgezet tegen de belangrijkste sociaaleconomische gebeurtenissen. Onder de grafiek worden de belangrijkste zaken kort toegelicht.

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:

 • 1 januari 2022
   

  De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde door de wettelijk voorgeschreven gefaseerde overgang. Mede door de overgang naar de tweede fase van de UFR-methodiek per 1 januari 2022, nam de gemiddelde dekkingsgraad op basis van ons klantenbestand in januari met 2,4%-punt af. Dit effect is ook zichtbaar in de grafiek hierboven. Ondanks de stijging van de 10-jaars swaprente in januari, daalde de gemiddelde dekkingsgraad in deze periode.

 • 10 januari 2022

  Het kabinet-Rutte IV wordt beëdigd, als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president.

 • 24 februari 2022

  De Russische invasie van Oekraïne begint. Het is het gevolg van een langer durend conflict tussen de landen. In het eerste kwartaal van 2022 had de oorlog sterk stijgende inflatie en dalende aandelenkoersen tot gevolg.

 • 10 maart 2022

  Met als doel om de inflatie te bestrijden en rentestijgingen te triggeren, start de ECB met de versnelde afbouw van het stimuleringsprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme). Dit had in het eerste kwartaal al een effect op de financiële markten; zo stegen de obligatierentes en daalden aandelenindices als gevolg van de aankondigingen.

 • 16 maart 2022

  De Fed reageert op de oplopende inflatie door voor het eerst sinds 2018 de rente te verhogen, naar een bandbreedte tussen 0,25 en 0,50 procent. De Fed heeft uitgesproken dat gestreefd wordt naar een beleidsrente van rond de 2% voor eind 2022.

 • 30 maart 2022

  De nieuwe Memorie van Toelichting van de Wet toekomst pensioenen wordt ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In vergelijking met de vorige versie is de opzet van de solidaire premieregeling (SPR) nagenoeg gelijk gebleven, maar zijn er wel enkele wijzigingen in de constructie van de flexibele premieregeling (FPR) doorgevoerd.

Gedurende het eerste kwartaal van 2022

In het eerste kwartaal van 2022 loopt de inflatie sterk op. In Nederland (cpi) tot 11,9% en in de eurozone (hicp) naar 7,5%. De belangrijkste oorzaak van deze flink opgelopen inflatie is de stijging van de energieprijzen die wordt veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne. Naar aanleiding van de toenemende inflatie heeft DNB onderzoek gedaan naar de inflatiebescherming van de Nederlandse pensioenfondsen. Hieruit blijkt dat extra inflatiebescherming op dit moment nog niet nodig wordt geacht en dat zij op dit moment al relatief goed beschermd worden tegen inflatie doordat hun renterisico gedeeltelijk openstaat. Mocht de verwachte rentestijging echter tegenvallen en achterblijven bij de inflatie, zal extra inflatiebescherming wel nodig zijn.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.