1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraden 2023

Dekkingsgraden stegen in het eerste kwartaal van 2023

Stockfoto's | AZL

Voor ruim 30 klanten becijfert en monitort AZL Actuariaat de dekkingsgraad. Hierbij houden we rekening met het fondsspecifieke beleid. Het verloop van de dekkingsgraad wordt afgezet tegen de renteontwikkeling, macro-economische ontwikkelingen en de belangrijke politieke gebeurtenissen. Hierbij bieden wij een update aan over het eerste kwartaal van 2023. Een periode waarin de dekkingsgraden een positieve ontwikkeling vertoonden.

Publicatiedatum 3 mei 2023
Categorie Pensioenstelsel

Gemiddelde dekkingsgraad stijgt in het eerste kwartaal van 2023 naar 122,2%

De stijging van de dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt door de gestegen aandelenkoersen gedurende het eerste kwartaal van 2023. De AEX steeg van 689 basispunten eind 2022 naar 756 basispunten eind maart 2023. De 10-jaarsrente daalde licht en staat eind maart 2023 op 2,94%. Tegelijkertijd is de inflatie gedurende het eerste kwartaal van 2023 afgenomen. De gemiddelde dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 2023 van 121,1% naar 122,2% op basis van ons klantenbestand. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat er speelt in de markt.

Nieuw pensioenstelsel

De positieve ontwikkeling in 2023 is goed nieuws met oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Indien fondsen voornemens zijn over te gaan richting het nieuwe stelsel, kunnen zij gebruik maken van het transitie FTK. Hierin dienen fondsen een overbruggingsplan in, waarin ze aangeven met welke invaardekkingsgraad ze willen overgaan richting het nieuwe stelsel. Als de positieve ontwikkeling voortzet, wordt de invaardekkingsgraad makkelijker gehaald en kunnen eventuele overschotten worden gebruikt voor compensatiedoeleinden of het vullen van een mogelijke reserves. Nadat de Wet toekomst pensioenen eind 2022 werd aangenomen door de Tweede Kamer ligt de Wet nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. De verwachte ingangsdatum is vooralsnog 1 juli 2023.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad afgezet tegen de belangrijkste sociaaleconomische gebeurtenissen. Onder de grafiek worden de belangrijkste zaken kort toegelicht.

 

De belangrijkste gebeurtenissen op een rij:

1 januari 2023

De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalt door de ingang van de door de Commissie Parameters geadviseerde, nieuwe methodiek. Bij de vaststelling van de UFR spelen marktgegevens vanaf dit jaar een grotere rol dan voorheen. De nieuwe UFR-curve is tot en met de looptijd van 50 jaar gelijk aan de swapcurve.

8 februari 2023

Met het doel de inflatie terug te brengen tot 2% voert de ECB een nieuwe renteverhoging van 0,5%-punt door. Ook de Fed verhoogt begin februari de rente. Met 0,25%-punt was deze lager dan de vorige verhogingen van 0,5%-punt en 0,75%-punt.

14 februari 2023

De behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer gaat van start. Er wordt afgetrapt met een tweetal bijeenkomsten waarbij deskundigen uitleg geven over de Wtp.

15 maart 2023

Uit de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten blijkt dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste partij in de senaat zal worden. Alhoewel de partij een fel tegenstander van de Wet toekomst pensioenen is, blijven de acht partijen die voorstander zijn van de Wet toch een meerderheid behouden in de Eerste Kamer. Het is afhankelijk van de voortgang van de behandeling in de Eerste Kamer of de huidige samenstelling of de nieuwe samenstelling uiteindelijk over de Wet zal gaan stemmen. De huidige senaat zal op 6 juni de laatste keer samenkomen.

17 maart 2023

Na onder meer twee bijeenkomsten met uitleg door deskundigen over de Wet toekomst pensioenen, leveren de senatoren hun vragen over de Wet op aan minister Schouten. In totaal gaat het om meer dan duizend vragen. De onderwerpen variëren van het nut en de uitlegbaarheid van de stelselherziening tot invaren en verplichtstelling. Hierbij is aan minister Schouten gevraagd om binnen vier weken te antwoorden.

Gedurende het eerste kwartaal van 2023

Na de sterk opgelopen inflatie gedurende 2022 is in het eerste kwartaal een dalende trend te zien. Ultimo maart bedraagt de inflatie in Nederland op jaarbasis 4,5% (HICP; ultimo Q4-2022: 11,0%) en in de eurozone 6,9% (HICP; ultimo Q4-2022: 9,2%).

De belangrijkste oorzaak van de afname van de inflatie is de flinke daling van de kosten voor energie gedurende het eerste kwartaal. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de energieprijzen ultimo maart 28,2% lager liggen dan een jaar eerder. Ultimo december 2022 was dit nog 30,0% hoger. De voedselprijzen lieten gedurende het eerste kwartaal wel een stijging zien; ultimo maart was de prijsstijging 15,1% ten opzichte van 14,0% ultimo december 2022.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.