1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraad in mei licht gedaald

Dekkingsgraad in mei licht gedaald

Stockfoto's | AZL

Ten opzichte van de vorige maand zien we voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert een lichte daling van de dekkingsgraad van circa 0,4%-punt.

Publicatiedatum 28 juni 2021
Categorie Algemeen

Aandelen in ontwikkelde en opkomende markten stegen met slechts 1% gemeten in euro’s, ten opzichte van eind april. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille van AZL-klanten toe met 0,7%. Zowel de swaprente als de DNB-curve zijn gedurende mei gemiddeld gedaald. De swapcurve is gedurende mei, gemiddeld over de hele curve, met 5 basispunten gedaald. De DNB-curve is gemiddeld met 2 basispunten gedaald. De UFR bedraagt eind april 1,7% o.b.v. de oude UFR-methodiek en 1,5% o.b.v. de nieuwe UFR-methodiek. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve daalt met 0,03%-punt en bedraagt hiermee eind mei 0,57%. De voorziening van AZL pensioenfondsen neemt hierdoor toe met gemiddeld 1,0%. Dit leidt tot de eerdergenoemde daling van circa 0,4%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gemiddeld genomen 1,2%-punt gestegen.

Algemene ontwikkelingen

De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Minister Koolmees verwacht dat toezending van het wetsvoorstel begin 2022 zal zijn, waarmee hervorming pas per 1 januari 2023 realistisch is. Op voorwaarde dat de Eerste en Tweede Kamer met het voorstel instemmen, wil de minister kijken naar de mogelijkheid om de overgangsregels van het transitie-ftk eerder in te laten gaan. Fondsen kunnen dan gebruik maken van een verlaagde indexatiegrens van 105%. Ook wil de minister de vrijstellingsregeling voor het MVEV, waarbij fondsen pas hoeven te korten bij een dekkingsgraad lager dan 90%, verlengen. Alhoewel de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ook bij uitstel vier jaar blijft, hebben de grote pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen laten weten hun planning hier niet op aan te passen.

Het CPB heeft de overheid opgeroepen om meer ruimte te geven voor eigen keuzes in vermogensopbouw. Een grote groep heeft geen vermogen beschikbaar voor financiële tegenvallers omdat dit elders vastzit, in een eigen woning of pensioenfonds, of door lage opbouw. Het huidige overheidsbeleid, waaronder verplichte pensioenopbouw, speelt een grote rol in het feit dat Nederland gemiddeld zowel grote vermogens als schulden kent ten opzichte van de jaarlijkse consumptie welke het land extra kwetsbaar maken voor conjunctuurschommelingen. Het CPB heeft enkele aanbevelingen gedaan:

  • meer flexibiliteit in het pensioenstelsel door jongeren een lager premiepercentage te laten betalen of later te laten beginnen met pensioenopbouw;
  • bij echtscheiding of werkloosheid een eenmalige uitkering uit de pensioenpot, bij andere schokken een premiepauze of lagere opbouw;
  • een regeling waarbij minder verplicht pensioen opgebouwd hoeft te worden bij veel overwaarde in de woning;
  • verlaging van de hypothecaire aflossingseis t.b.v. meer consumptie ruimte en liquide vermogensopbouw.

Pensioenfondsen hebben laten weten niks te zien in deze plannen. Zij verwachten dat met deze regels jonge werkenden enkel meer gaan uitgeven en dat dit ten koste gaat van het pensioen. Bij een eenmalige uitkering verwachten de fondsen dat dit vooral gebruikt zal worden voor het kopen van een woning, wat tot verdere prijsstijgingen op de huizenmarkt zal leiden. De fondsen zien wel heil in de verlaging van de verplichte hypotheekaflossing.

Economische ontwikkelingen

In de Verenigde Staten was in mei de inflatie gelijk aan 5,0% ten opzichte van mei 2020. Dit was 0,3%-punt boven marktconsensus. Ten opzichte van april 2021 stegen de prijzen met 0,6%-punt. Sinds het besluit van 28 april om de rente ongewijzigd te laten tussen 0,00% en 0,25% zijn er geen nieuwe updates van de Fed. De eerstvolgende vergadering over het monetaire beleid is op 15 juni.

In Nederland zijn de consumentenprijzen afgelopen maand met 2,1% gestegen. In de eurozone is de inflatie met 2,0% gestegen. Alhoewel dit boven de inflatiedoelstelling van net geen 2,0% ligt, is dit nog geen reden volgens ECB president Lagarde om de rente te verhogen of het opkoopprogramma af te bouwen. Volgens de ECB is de hoge inflatie tijdelijk en zal deze na 2021 naar verwachting terugzakken richting 1,5%.

Zowel de Nederlandse als de wereldeconomie lijken, ondanks de grote krimp, sneller te herstellen dan verwacht, aldus Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. De afbouw van coronamaatregelen zal het herstel in de tweede helft van dit jaar doen versnellen en bij afbouwen van coronasteun kan de normale marktdynamiek weer op gang komen. De oververhitte woningmarkt vormt wel risico’s. Omdat banken hier niet genoeg rekening mee houden komt er per 1 januari 2022 een ondergrens aan hypothecaire risico’s. Deze maatregel vergroot de weerbaarheid van banken, maar helpt niet tegen een oververhitte woningmarkt. Om dit aan te pakken moeten er, naast bouwen tegen schaarste, ook vraagstimulerende maatregelen zoals hypotheekrenteaftrek verminderd worden en een geleidelijke overgang van woningvermogen van Box 1 naar Box 3 komen.

Overige ontwikkelingen

Met het uitstellen van de nieuwe pensioenwet kunnen pensioenfondsen ook pas later beginnen met experimenten voor het toegankelijker maken van hun regeling voor zelfstandigen. Bovendien vinden de fondsen die willen experimenteren dat de wetgeving meer mogelijkheden moet geven tot experimenten. Volgens de huidige wetgeving mogen ZZP'ers vrijwillig toetreden, maar fondsen willen ook experimenteren met automatische aansluiting met vrijwillige opt-out. Gezien veel fondsen zich aan de oorspronkelijke planning van overstap in 2026 willen houden, wordt de experimenteerperiode korter.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.