1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraad in maart gestegen

Dekkingsgraad in maart gestegen

Ten opzichte van de vorige maand zien we voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert een stijging van de dekkingsgraad van circa 2,3%-punt.

Publicatiedatum 16 april 2021
Categorie Algemeen

Deze stijging is te danken aan zowel een stijging van de rente, als positieve rendementen op de beurzen. Aandelen ontwikkelde markten stegen gemiddeld met een kleine 6%, gemeten in euro’s, ten opzichte van eind februari. Beursgenoteerd vastgoed steeg zelfs met circa 8%. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille van AZL-klanten toe met 0,5%. Zowel de swaprente als de DNB-rente zijn gedurende maart gemiddeld gestegen. De swapcurve is gedurende maart, gemiddeld over de hele curve, met 11 basispunten gestegen. De DNB-curve is gemiddeld met 5 basispunten gestegen. De UFR bedraagt eind maart 1,5%. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve stijgt met gemiddeld 0,09%-punt en bedraagt hiermee eind maart 0,54%. De voorziening van AZL pensioenfondsen neemt hierdoor af met gemiddeld 1,7%. Dit leidt tot de eerder genoemde stijging van circa 2,3%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gemiddeld genomen 1,3%-punt gestegen.

Algemene ontwikkelingen

De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn na een jaar weer terug op de niveaus van voor de coronacrisis. Een dekkingsgraad van minimaal 95% is vereist voor overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Echter is de weg naar het nieuwe pensioenstelsel nog lang en kunnen de tussentijdse dekkingsgraden nog alle kanten op. Verantwoordelijk demissionair minister Wouter Koolmees houdt er rekening mee dat de eerste deadline niet gehaald wordt. Volgens de planning zou alle wetgeving namelijk op 1 januari 2022 door beide Kamers moeten zijn. Volgens de minister zullen de wetsvoorstellen op zijn vroegst na de zomer komen. Volgens de concept wetgeving is 1 januari 2022 ook het eerste moment voor pensioenfondsen om gebruik te maken van het transitie FTK. Voor fondsen die gebruik maken van het transitie FTK geldt een minimale dekkingsgraad van 90% gedurende deze periode.

Ook na de verkiezingen steunt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het pensioenakkoord met 95 van de 150 zetels. Met de winst van de liberale partijen is de politieke steun voor de verlaging van de verplichte pensioenopbouw gegroeid. VVD en D66 willen deelnemers voor inkomen boven de €60.000 de vrijheid geven om wel of niet op te bouwen tot aan de fiscale aftoppingsgrens van €112.000. Deze plannen zijn in de pensioensector slecht gevallen. VCP, FNV, CNV en de Pensioenfederatie zijn tegen een aftopping aangezien het niet in lijn zou zijn met de consultatie Wet toekomst pensioenen. Mogelijk leidt dit op zijn beurt tot vertraging van de invoering van het nieuwe stelsel.

Pensioenuitvoerders mogen kleine netto pensioenen vanaf volgend jaar weer afkopen. Dit volgt uit een wetsvoorstel van demissionair minister Wouter Koolmees. Door de Wet waardeoverdracht klein pensioen kon voor rechten vanaf 2018 netto pensioen alleen overgedragen worden en was afkoop onmogelijk.

Economische ontwikkelingen

Gedurende de komende maanden zal de ECB meer staats- en bedrijfsleningen opkopen. Hiermee trachten ze verder stijgende rentes tegen te gaan. Op 22 april volgt een nieuwe persconferentie over het monetaire beleid van de ECB.

In het rentebesluit op 17 maart gaf de Fed aan dat de rente ongewijzigd blijft tussen de 0,00% en 0,25%. Daarnaast werd bevestigd dat de Fed voorlopig maandelijks voor 120 miljard dollar aan Treasury’s en aan hypotheken gekoppelde leningen blijft kopen. In maart kwam de inflatie in de Verenigde Staten uit op 2,5% ten opzichte van maart 2020. Dit was 0,1%-punt boven de markt consensus. Ten opzichte van februari 2021 stegen de prijzen met 0,9%-punt.

Naar verwachting leiden deze maatregelen ertoe dat de economie zich zal herpakken, al zal de groei minder zijn dan eerder voorspeld (2,2% i.p.v. 2,8%). Volgens de voorspellingen van het Centraal Planbureau is de omvang van de Nederlandse economie eind dit jaar weer groter dan voor de coronacrisis. Consumptie zal sterk toenemen zodra winkels en horeca weer hun deuren volledig openen en de angst voor het virus door vaccinaties is afgenomen. Als andere Europese landen restricties opheffen zal ook de handel een impuls krijgen. Ook het aantal faillissementen en de stijging van de werkloosheid lijkt mee te vallen. Het CBS heeft bekend gemaakt dat de consumentengoederen- en diensten in maart 1,9% duurder waren dan een jaar geleden. Als voornaamste oorzaak van de stijging noemt het CBS de prijsontwikkeling van brandstof, energie en kleding. In februari was de inflatie ten opzichte van een jaar eerder 1,8%.

Overige ontwikkelingen

DNB heeft gereageerd op kritiek vanuit de pensioensector op de netto-profijtmaatstaf. De sector vindt namelijk dat er teveel nadruk wordt gelegd op de netto-profijtmaatstaf, het verschil in marktwaarde tussen de aanspraken voor en na de transitie. Als reactie geeft DNB aan dat er een maatstaf moet zijn die laat zien hoe de transitie uitpakt voor verschillende generaties, aangezien enige herverdeling onvermijdelijk is. DNB benadrukt hierbij dan ook dat er niet geëist wordt dat het resulterende netto profijt nul is, maar dat een eventuele overdracht zowel kwalitatief als kwantitatief goed onderbouwd moet zijn.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.