1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraad in april gestegen

Dekkingsgraad in april gestegen

Ten opzichte van maart zien we voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert een stijging van de dekkingsgraad van circa 1,7%-punt.

Publicatiedatum 19 mei 2021
Categorie Algemeen

Deze stijging is te danken aan een stijging van de rente en positieve rendementen op de beurzen. Aandelen in ontwikkelde markten stegen gemiddeld met een kleine 3,1%, gemeten in euro’s. Beursgenoteerd vastgoed steeg met 3,4%. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille van AZL-klanten toe met 0,6%. Zowel de swaprente als de DNB-rente zijn gedurende maart gemiddeld gestegen. De swapcurve is gedurende maart, gemiddeld over de hele curve, met 6 basispunten gestegen. De DNB-curve is gemiddeld met 4 basispunten gestegen. De UFR bedraagt eind april 1,7% o.b.v. de oude UFR-methodiek en 1,5% o.b.v. de nieuwe UFR-methodiek . De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve stijgt met 0,06%-punt en bedraagt hiermee eind maart 0,60%. De voorziening van AZL pensioenfondsen neemt hierdoor af met gemiddeld 1,1%. Dit leidt tot de eerdergenoemde stijging van circa 1,7%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gemiddeld genomen 1,2%-punt gestegen.

Algemene ontwikkelingen

De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt uitgesteld te worden. De aanvankelijke planning van toezending naar het parlement ‘na de zomer’, is volgens stukken ingezien door het FD niet reëel. Dit zal eerder begin 2022 worden. Voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel zou dit een half jaar tot wel één jaar vertraging betekenen. De kortingsgrens in de consultatieversie van Wet toekomst pensioenen wordt tijdens de transitieperiode verlaagd naar 90% in plaats van de MVEV-grens van 104% in de huidige wet. Ook moeten fondsen bij invaren toegroeien naar een richtdekkingsgraad van minimaal 95%. Indien de ontwikkelingen op de beurzen en de recente ontwikkeling van de rente doorzetten, leidt dit ertoe dat veel fondsen deze minimale richtdekkingsgraad kunnen halen. Nu is het nog onzeker wanneer fondsen daadwerkelijk gebruik mogen maken van het transitie-ftk.

De gemiddelde pensioenleeftijd is ten opzichte van 2020 met een half jaar gestegen naar 65,5 jaar. Vakbonden stellen dat de afschaffing van een vervroegd pensioen in combinatie met een hogere AOW- leeftijd voor werknemers in zware beroepen onhoudbaar is. Zij pleiten voor volledige afschaffing van de RVU-heffing en een regeling die het mogelijk maakt om na 45 jaar te stoppen met werken. Werkgevers en het kabinet vrezen voor een verkapte rentree van de VUT-regeling. Deze is door hoge kosten en meer vraag naar oudere werknemers al voor de kredietcrisis afgeschaft. De regeling voor pensioen na 45 jaar werken is door minister Koolmees van tafel geveegd: de uitvoering en financiering van deze regeling zou voor de overheid ‘zeer complex en ondoelmatig’ zijn.

Economische ontwikkelingen

De Europese Commissie wil in de komende vijf jaar een recordbedrag van €800 mld. lenen op de kapitaalmarkten. Het geld is bedoeld voor de modernisering van Europese economieën die hard zijn getroffen door de pandemie. Zo’n €386 mld. moet tegen gunstige voorwaarden worden doorgeleend en zo’n €407,5 mld. moet worden gebruikt voor subsidies aan de EU-landen. Lidstaten moesten voor eind april een herstelplan indienen, waarin staat hoe ze de modernisering van hun economie willen bereiken. De Europese Commissie verwacht dat zij de door de Commissie verkregen macro-economische aanbevelingen doorvoeren om in aanmerking te komen voor het steungeld.

De Fed heeft op 28 april besloten de rente ongewijzigd te laten tussen 0,00% en 0,25%. Ook blijft de Fed maandelijks voor $120 mld. aan treasury’s en hypotheek gekoppelde leningen kopen. De inflatie in april kwam in de Verenigde Staten uit op 4,2% ten opzichte van april 2020. Dit was 0,6%-punt boven de marktconsensus. Ten opzichte van maart 2021 stegen de prijzen met 0,8%-punt. De verwachting is dat als gevolg van stijgende olieprijzen, problemen binnen toeleveringsketens door de crisis en de heropening van de economie de inflatie nog zal stijgen tot zo’n 4% in juni. De oorzaken van de stijging slaan op het herstel vanuit de coronacrisis en zijn dus niet permanent, na herstel zal de inflatie weer dalen.

Sinds de vergadering van de ECB in maart is de stijging van de rentes min of meer tot stilstand gekomen. Het monetair beleid is daarom ook ongewijzigd gebleven na de vergadering op 22 april. In tegenstelling tot de VS zal in Europa de inflatiestijging meevallen. In eerste instantie omdat de Europese economie nog dicht blijft, terwijl die in de VS al opengaat. Maar ook op de lange termijn zal de inflatie niet significant toenemen. De voorspelling van 1,4% inflatie over drie jaar gedaan door de ECB zelf ligt ruim onder de doelstelling van 2% op middellange termijn.

Overige ontwikkelingen

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid tot automatische aansluiting met een vrijwillige opt-out voor zelfstandigen bij een pensioenfonds. Onder voorwaarde dat de houdbaarheid van de verplichtstelling niet onder druk komt te staan en er geen strijdigheid mag zijn met het mededingingsrecht en de wetgeving voor gelijke behandeling, kan automatische aansluiting een goede stimulans zijn voor pensioenopbouw door zelfstandigen, zo stelt minister Koolmees.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.