1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. De nieuwe AZL Pensioenitems staat online

De nieuwe AZL Pensioenitems staat online

Foto Pensioenitems Nr1 2022 | AZL

De verruiming van de toeslagregels, de reparatie waardeoverdracht klein pensioen en er is versnelling nodig voor de realisatie van het IMVB convenant. De nieuwe AZL Pensioenitems staat weer vol actuele informatie uit de pensioensector. Lees hieronder meer over de digitale editie van januari/februari 2022.

Publicatiedatum 4 maart 2022
Categorie Algemeen, Pensioenstelsel

In deze editie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Verruiming toeslagregels

Op 11 november 2021 deed staatssecretaris Wiersma van SZW de toezegging om de toeslagengrens in het besluit FTK in 2022 te verlagen. Aan welke voorwaarden en verplichtingen moeten pensioenfondsen voldoen om gebruik te maken van de verlaagde toeslagengrens?

Reparatie waardeoverdracht klein pensioen

Waardeoverdracht klein pensioen en afkoop klein pensioen zijn niet mogelijk na een collectieve beëindiging. Ook de afkoop van een klein netto pensioen is niet mogelijk. De minister van SZW had toegezegd dat door een wetswijziging mogelijk te maken vanaf 2022. Het voorstel voor de wetswijziging heeft hij echter pas 22 december 2021 ingediend.

Versnelling nodig voor realisatie IMVB convenant

Op 13 december 2021 publiceerde de Monitoringscommissie IMVB (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) Convenant Pensioenfondsen de tweede voortgangsrapportage. De Monitoringscommissie constateert dat de geboekte voortgang achter loopt op de gestelde doelen. De Monitoringscommissie doet enkele aanbevelingen om te kunnen versnellen.

Doorstart en prepack

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard en wordt doorgestart, gaan ook de arbeidsvoorwaarden over naar de verkrijger. Wat als de werknemers na de doorstart dezelfde werkzaamheden verrichtten als voor de overname, maar tegen minder goede arbeidsvoorwaarden? De Hoge Raad stelde het Europese Hof van Justitie twee vragen over een specifieke situatie.

Toeslagenregeling voor deelnemers ook over achtergebleven pensioenen

Als een werkgever wisselt van pensioenuitvoerder en zijn werknemers ook toeslagen verleent over pensioenen die zijn achtergebleven bij de vorige pensioenuitvoerder. Kunnen achtergebleven gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die toeslag claimen?

Aansprakelijkstelling bestuurder

Als een werkgever niet tijdig van de betalingsonmacht melding heeft gedaan, kan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds een bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 vermoedt dan dat de betalingsonmacht aan de bestuurder te wijten is. Wanneer is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

Lees hier de nieuwe AZL Pensioenitems Januari/Februari 2022.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.