1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. De 3 belangrijkste inzichten uit onze rondetafelgesprekken over het nieuwe pensioenstelsel

De 3 belangrijkste inzichten uit onze rondetafelgesprekken over het nieuwe pensioenstelsel

Kopbeelden | AZL

Hoe sluit nieuwe dienstverlening het beste aan bij de wensen van de klant? Voor AZL betekent dit een constante dialoog om te toetsen wat klanten en consultants van productmodellen vinden, wat goed werkt én wat wellicht beter kan. In drie afzonderlijke rondetafelgesprekken ging AZL daarom eerder deze maand in gesprek met fondsen. In dit verslag beschrijven we de belangrijkste inzichten uit deze rondetafelgesprekken.

Publicatiedatum 22 november 2021
Categorie Pensioenstelsel

In de verschillende sessies met vertegenwoordigers vanuit Bedrijfstakpensioenfondsen en Ondernemingspensioenfondsen stonden drie verschillende gespreksonderwerpen op de agenda. Deze gesprekken waren een verdieping van de productmodellen voor de Flexibele Premieregeling en de Solidaire Premieregeling. In een andere sessie werd het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) besproken voor fondsen die onder het huidige regime hun regeling blijven uitvoeren.

Gesprekken op inhoud

AZL presenteerde aan de hand van enkele onderwerpen het concept productmodel voor de Flexibele Premieregeling en concept productmodel voor de Solidaire Premieregeling. Het doel van de sessie was om vast te stellen wat de behoeftes van fondsen voor deze regelingen zijn.

In de gesprekken kwamen interessante inzichten naar voren. De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Vermogensopbouw & Toekennen van rendement
  • Premievaststelling & Inning
  • Compensatieregeling
  • Solidariteitsreserve (of zoals sommigen zeggen: risicodelingsreserve)
  • Opvangen van biometrische risico’s
  • Variabel Pensioen
  • Spreiden van resultaten

In de sessie over het nFTK bespraken de aanwezigen de vraag of AZL dit blijft ondersteunen en hoe lang de keuze voor nFTK houdbaar is. De boodschap aan fondsen was dat AZL het ‘oude / huidige’ stelsel blijft ondersteunen, naast de regelingen in het nieuwe stelsel. 

De belangrijkste inzichten

Het belangrijkste inzicht uit de sessie over de Flexibele Premieregeling:

‘Fondsen en sociale partners zetten diverse stappen, maar het verschil tussen de contracten steeds lijkt kleiner te worden. Dit maakt de keuze van een fonds voor een contractvorm juist weer lastiger.’

Het belangrijkste inzicht uit de sessie over de Solidaire Premieregeling:

‘Deelnemers zagen de spanning tussen enerzijds het collectief beleggingsbeleid en anderzijds de individuele informatiestromen over pensioenkapitaal aan deelnemers. Daarbij ging het over frequentie, verwerking, afstemming en de toedeling van rendementen.’

Het belangrijkste inzicht uit de sessie over het nieuwe financieel toetsingskader:

‘Als de keuze een combinatie is van regelingen (nFTK in combinatie met ‘nieuwe’ regeling of binnen het nieuwe stelsel twee verschillende contracten) dan spelen aanvullende (communicatie)vraagstukken en daarmee samenhangende kosten een grote rol.’ 

Vervolg in Q1 van 2022

AZL dankt de deelnemers aan alle sessies voor hun constructieve bijdragen en neemt de uitkomsten van de discussies mee in de verdere ontwikkeling van het productmodel en de propositie. In het eerste kwartaal van 2022 komt er vanuit AZL een vervolg op deze sessies. Fondsen kunnen bij hun fondsmanagers terecht met vragen over deze NPS-sessies of over de dienstverlening van AZL richting het nieuwe pensioenstelsel.

Een overzicht van de volgende sessies vanuit AZL voor fondsen of adviseurs staat op de evenementen-pagina.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.