1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Blog: Rol van IT in nieuwe pensioenstelsel

Blog | 'Waar banken twintig jaar voor hadden, moeten wij in zes jaar doen’

Alexander de Baas | AZL

Onlangs bezocht ik de cabaretvoorstelling ‘Alleen Familie’ van Huub Stapel, waar hij vijf minuten lang zijn vaders werkgever met naam en toenaam bekritiseerde. Het bleek dat de werkgever jarenlang te weinig pensioenpremie had afgedragen, waardoor zijn vader na veertig jaar trouwe dienst slechts een derde van zijn verwachte pensioen kreeg. Een situatie die niet uniek is. Dit illustreert het belang van transparantie in het nieuwe pensioenstelsel en de rol die IT hierin speelt.

Publicatiedatum 12 juni 2023
Categorie Blogs, Pensioenstelsel

Van de gulden naar de euro
We zijn in Nederland onderweg naar een nieuw pensioenstelsel, waarin deelnemers veel transparanter kunnen zien wat ze hebben opgebouwd. Het wordt mogelijk om per maand te zien hoeveel er wordt bijgestort, hoe het pensioen over de jaren heen groeit en wat de impact is van promotie of een overstap naar een andere werkgever. Hierdoor wordt men bewuster van het pensioen en wordt het een belangrijk onderdeel van de financiële planning.

De transitie van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel is één van de grootste stelselwijzigingen ter wereld. Als voormalig werknemer in de bancaire sector kan ik met zekerheid zeggen dat deze overgang vergelijkbaar is met de transitie van de gulden naar de euro. Toen moesten winkels, banken en consumenten tegelijkertijd overschakelen, wat een impact had op ieders leven.

Belangrijke rol IT
IT is een grote enabler voor het nieuwe pensioenstelsel. We gaan naar een situatie waarin iedereen zijn eigen pensioenrekening krijgt, net als een beleggingsrekening. Waar vroeger bijna niemand wist wat zijn actuele saldo was op de betaalrekening, kijken veel mensen nu dagelijks meerdere keren op hun bankapp. Nu weet bijna niemand wat hun pensioenvermogen is en dat gaat veranderen. Daarmee ook de behoefte om veel meer functies online realtime veilig af te kunnen handelen. IT speelt hierbij een belangrijke rol, omdat we moeten zorgen voor een state-of-the-art IT-landschap dat ook schaalbaar is en in staat is om alle klantinteractie op een veilige manier te verwerken.

Het is een enorme uitdaging, zeker als je je realiseert dat we dit in slechts zes jaar tijd voor elkaar moeten krijgen. We zijn begonnen in 2022 en het duurt tot 2028. Dat is veel sneller dan de twintig jaar die banken hebben gehad om hun online infrastructuur te ontwikkelen. Het is wel een voordeel dat we gebruik kunnen maken van leveranciers en technieken die natuurlijk allemaal een track record hebben opgebouwd. Desondanks stelt het hoge eisen aan de hele keten.

Once in a lifetime opportunity
Als Directeur Technologie & Transformatie begrijp ik dat deze transitie in de eerste plaats om deelnemers draait die gefaciliteerd moeten worden door moderne IT. We moeten ons inleven in de behoeften en vragen van deelnemers en ons daarop voorbereiden. Er zullen ongetwijfeld vragen en uitdagingen komen waar we nog geen voorstelling van hebben. Aan ons de taak om daar uiteindelijk snel op in te kunnen spelen met het IT-landschap waar we momenteel hard aan bouwen.

Naast alle beproevingen zie ik deze periode ook als een once in a lifetime opportunity voor de pensioensector. Dit gebeurt niet vaak. Ik ben ervan overtuigd dat we deze transitie tot een succes kunnen maken als we ons gedegen voorbereiden, flexibel zijn en ons richten op klantinteractie. Ik kijk in ieder geval uit naar de challenge en de mogelijkheid om bij te dragen aan de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. En met mij hopelijk heel veel anderen. Als je impact wilt maken is de pensioensector de komende jaren dé plek om te werken.

Alexander Baas
Directeur Technologie & Transformatie

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.