1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Blog Rob Senden | De menselijke maat staat altijd centraal

De menselijke maat staat altijd centraal

Rob Senden | AZL

Het is niet elke dag dat je getuige bent van een programma dat zo diepgaand en bevlogen is over de toekomst van een organisatie, zoals de Strategische Leiderschapsagenda (SLA). Als Directeur HR van AZL, ben ik bevoorrecht om deel uit te maken van een leiderschapsteam dat niet alleen stuurt, maar ook luistert, samenwerkt en betrekt. Dit maakt wat we hier bij AZL doen, echt uniek!

Publicatiedatum 16 november 2023
Categorie Blogs

Vertrouwen op expertise en inzichten
Het begrip ‘duurzaam inzetbaar’ is alom tegenwoordig , en terecht. Als organisatie en individu moeten we ons continu aanpassen aan veranderende (markt)omstandigheden en technologische ontwikkelingen. Maar hoe doen we dat? Wat betekent ‘duurzaam inzetbaar’ eigenlijk voor ons bij AZL?

Allereerst wil ik benadrukken dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid is van het managementteam of de leidinggevenden, maar van iedereen binnen de organisatie. Het begint met het besef dat degenen die het werk uitvoeren vaak het beste begrip hebben van wat er moet gebeuren. Dit betekent dat we moeten vertrouwen op hun expertise en inzichten.

Theorie versus praktijk
Natuurlijk moeten we niet naïef zijn. Er zijn situaties waarin de theorie en praktijk niet altijd op één lijn liggen. De sleutel ligt niet alleen in wat we moeten doen maar bewuster moeten nadenken over hoe we de dingen doen. En dat zeker in het licht van de transformaties die de pensioensector doormaakt.

In een periode waarin er de komende jaren gezonde druk staat op de gehele pensioenindustrie, moeten we ons afvragen of er een verschil is tussen de veranderende marktomstandigheden en de transformatie van onze organisatie? Het antwoord is nee. Ze zijn met elkaar verbonden, en we moeten beide ontwikkelingen serieus nemen.

Strategische Leiderschapsagenda
AZL heeft in 2021 de groeistrategie bepaald, waarbij we investeren op het versterken van onze kernactiviteiten, het aanbieden van aanvullende diensten en de transformatie van de organisatie. In 2023 zijn we in dat kader gestart met het Strategisch Leiderschaps-programma, om ‘wat we willen bereiken’ en ‘hoe we dit willen bewerkstelligen’ te voorzien van voldoende focus. We beschikken vanuit de SLA over duidelijke doelstellingen voor eind 2025 en de stappen die we de komende jaren moeten zetten om dat te bereiken. En dat gedeeld met alle medewerkers en grotendeels geregisseerd door ons leiderschapsteam.

Maar wat betekent dit voor de mensen bij AZL? Hoe worden zij duurzaam inzetbaar en kunnen zich tijdig ontwikkelen voor de toekomst? In de afgelopen jaren hebben we een ‘Visiegids’ – met ‘onze belofte aan de markt’ en ‘kernwaarden’ – voor intern ontwikkeld die ons helpt bepalen wie we willen zijn als organisatie en hoe we willen worden gezien, zowel intern als extern. Het is belangrijk dat deze visie ook tot uiting blijft komen in onze kernwaarden en gedrag, zowel binnen als buiten de organisatie. We willen ervoor zorgen dat wat we uitstralen ook overeenkomt met wie we echt zijn en wat we doen.

We zijn als AZL enorm gedreven om alle doelstellingen om te zetten in succes. Dat hangt met name af van hoe serieus we het nemen en hoe het ons eigen maken. Het is een proces dat ons Management Team, leiderschapsteam en medewerkers helpt om elkaar beter te leren kennen en samen te werken op manieren die we voorheen misschien niet voor mogelijk hielden.

Investeren in mensen en hun ontwikkeling
Een essentieel aspect van succesvol zijn als AZL is gedrag. Hoe we ons gedragen als individuen en als team is van cruciaal belang. We moeten openstaan voor feedback en verandering. Het ontwikkelen van ons gedrag begint met het creëren van een omgeving waarin mensen zich gehoord voelen en zich kunnen en durven uiten.

Bij AZL investeren we in mensen en in hun ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel. We bieden trainingen, workshops en programma’s aan om kennis te verhogen, ervaring opdoen te stimuleren en via bewustwording gedragsverandering te stimuleren. We moedigen open communicatie aan en streven naar een cultuur waarin we elkaar aanspreken op gedrag, ongeacht onze functie.

Het is belangrijk dat we het aloude AZL gevoel van warmte en betrokkenheid behouden. We geven echt om elkaar; niet alleen als collega's, maar ook als mensen. We willen dat iedereen zich onderdeel voelt van dezelfde familie, waarin we elkaar ondersteunen, helpen en respecteren.

Klaar zijn voor de toekomst
Om als organisatie klaar te zijn voor de toekomst, onderga je een proces dat voortdurend evolueert en zich aanpast aan nieuwe uitdagingen en kansen. Bij AZL zijn we vastbesloten om deze reis samen voort te zetten, met een open mind, een warm hart en de sterke wil om te ontwikkelen, ongeacht wat de toekomst brengt. Hierbij staat de menselijke maat altijd centraal.

Wij werken er dan ook elke dag aan om AZL en onszelf als professional duurzaam inzetbaar te maken. Waarom? Omdat wij geloven dat het onmogelijke mogelijk is.

Rob Senden
Directeur HR

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.