1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Blog | Het moment van de waarheid

Blog | Het moment van de waarheid

Blog Esmiralda: Het moment van de waarheid

‘De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een majeur en risicovol proces dat aanzienlijke zorg en nauwkeurigheid vereist. Eén van de belangrijkste factoren voor een succesvolle overgang is de kwaliteit van pensioendata. De datakwaliteit moet aantoonbaar op orde zijn om ervoor te zorgen dat klanten het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Om dit te waarborgen, is het belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het aantoonbaar maken van de datakwaliteit. In deze blog deel ik mijn visie hierop en leg ik uit waarom nu het moment van de waarheid is.’

Publicatiedatum 28 maart 2023
Categorie Blogs

Kwaliteit en waarborging
‘AZL doet veel op het gebied van datakwaliteit. Data van nieuwe fondsen wordt grondig gecontroleerd, applicaties bevatten ingebouwde controles en bij de invoer van data wordt vaak dubbel gecontroleerd. Daarnaast bieden we inzicht in de datakwaliteit door bijvoorbeeld de jaarlijkse ISAE-rapportages (juistheid en volledigheid), het op verzoek van fondsen uitvoeren van (fondsspecifieke) gegevensgerichte controles en de audits vanuit assurance diensten aangaande datakwaliteit. Daarnaast hebben we samen met onze partner PwC een nieuwe en innovatieve data-analytics methodiek ontwikkeld: DARE (Data Analytics Reverse Engineering). Deze methode is gebaseerd op algoritmes en is aanzienlijk minder tijdrovend en kostbaar dan gegevensgerichte controles (handmatig narekenen à la Quinto-P).

Echter, het invaren in het nieuwe pensioenstelsel is hét moment van de waarheid voor datakwaliteit. Fondsen dienen een implementatieplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB), waaruit tevens blijkt wat de kwaliteit van de data is. Het ‘Kader Datakwaliteit - Wet toekomst pensioenen’, een normenkader ontwikkeld door de Pensioenfederatie en DNB, biedt richtlijnen om de datakwaliteit te waarborgen en is hierin een belangrijk hulpmiddel voor pensioenfondsen en uitvoerders. Zes fasen beschrijven de logische stappen die benodigd zijn om als fonds ‘in control’ te zijn over de datakwaliteit.

Niet alleen wordt inzicht gevraagd in de fundamenten van datakwaliteit. Ook wordt een fonds verzocht om inzicht te geven in de risico’s die men ziet in de meest kritische data. Verschillende categorieën datacontrols worden benoemd, waaronder data profiling (data hygiënecontroles) en 55 datakwaliteitscontroles (generieke analyses), bepaald door DNB.

Het eerdergenoemde normenkader is weliswaar geen wettelijke verplichting, maar voor DNB is dit wel een erkend stappenplan om aan te tonen dat je als fonds ‘in control’ bent over je datakwaliteit. Wat nu gevraagd wordt is een verdieping van de reeds bestaande inzichten. Een ISAE 3402 biedt waardevolle inzichten voor een fonds, maar op het gebied van datakwaliteit in relatie tot het kader van de Pensioenfederatie onvoldoende. Daar waar een ISAE generiek is, betreft het kader juist fondsspecifieke controles.’

Datakwaliteitspropositie: AZL Data Apk
‘Op basis van het ‘Kader Datakwaliteit - Wet toekomst pensioenen’ en enkele specifieke fasen van het 6 fasen-model (data-analyse en deelwaarnemingen én dashboarding), hebben we binnen AZL een datakwaliteitspropositie gemaakt om de fondsen te ondersteunen en inzicht te bieden in hun datakwaliteit voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel: AZL Data Apk. Waarom? Binnen AZL hebben we al meer dan 55 jaar ervaring met pensioendata en de kwaliteit hiervan. We dragen hiermee ons steentje bij aan een naadloze overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Naast de datacontroles die vereist zijn, bieden wij ook een aantal additionele controles aan. Op basis van onze opgedane kennis en ervaring weten we dat er bij sommige pensioenfondsen behoefte is aan een aantal verdiepende datacontroles. Controles die inzicht geven in de juistheid van data, kunnen op basis van behoefte van de klant ook uitgevoerd worden.

Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel is datakwaliteit ‘key’ voor pensioenfondsen en iets wat op orde moet zijn. Het is een randvoorwaarde om succesvol te kunnen migreren en adequaat de berekeningen voor het invaren te kunnen maken. Uiteindelijk gaat het erom dat klanten ontvangen waar ze recht op hebben. Wacht niet af, maar begin zo snel mogelijk en breng uw datakwaliteit aantoonbaar op orde.’

Esmiralda Thieme
Directeur Risk & Internal Audit

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.