1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Automatisch kleine pensioenen overdragen biedt voordelen voor fondsen en deelnemers

Automatisch kleine pensioenen overdragen biedt voordelen voor fondsen en deelnemers

Shutterstock | AZL

Honderdduizenden opgebouwde kleine pensioenen zijn sinds 2019 overgedragen aan het pensioenfonds waar de desbetreffende deelnemers nu pensioen opbouwt, zonder dat de deelnemers daar iets voor hebben hoeven doen. Het overzetten duurde voorheen meer dan een jaar door alle administratieve handelingen, maar tegenwoordig handelen we dit in een maand af. Voor fondsen met een DB-regeling vindt de overdracht zelfs binnen een week plaats. De overdracht gaat grotendeels automatisch en is daardoor sneller én goedkoper. Dat klinkt veel pensioenfondsen natuurlijk als muziek in de oren. Hoe werkt deze automatische waardeoverdracht en waarom is deze werkwijze voordelig voor deelnemers en fondsen?

Publicatiedatum 21 juli 2021
Categorie Algemeen

In 2007 werd het wettelijk mogelijk om kleine pensioenen twee jaar na einde deelneming af te kopen. Eerder was afkoop van een klein pensioen alleen mogelijk bij ingang. In de pensioensector was echter dringend behoefte aan een oplossing voor de vele kleine opgebouwde pensioenen, met een uitkering van minder dan ongeveer 500 euro per jaar. In 2016 zag een werkgroep het licht die deze uitdaging wilde oplossen. Het voorbereidende werk resulteerde in een wetswijziging en half 2019 startte automatische waardeoverdracht met de kleine pensioenen die in 2018 waren ontstaan. Tussen april 2021 en mei 2023 zijn de oude pensioenen van voor 2018 aan de beurt en dat zijn er ongeveer 5 miljoen.

Digitalisering maakt het beheer eenvoudiger

Dat moet vast beter kunnen, dacht Raimond Schikhof, voorzitter van Pensioenfonds Flexsecurity, toen hij in 2016 plaats nam in de werkgroep. In een recent artikel van de Pensioenfederatie legt hij uit waarom het tijd werd om de overdracht van kleine pensioenen te digitaliseren. Als initiator van de werkgroep uit de sector maakte hij zich sterk voor nieuwe wetgeving met 3 duidelijke voordelen:

  1. Het ruimt de administratie op
  2. Het zorgt voor meer overzicht bij de deelnemer
  3. En het zorgt dat pensioengeld niet wordt afgekocht maar wordt opgeteld

Dit nieuwe proces heet waardeoverdracht klein pensioen en kent twee stromingen: de inkomende waardestroom (inkomende waardeoverdrachten klein pensioen of iwok) en de uitgaande waardestroom (uitgaande waardeoverdracht klein pensioen of uwok).

Inkomende waardeoverdracht klein pensioen

De overdragende pensioenuitvoerder vraagt via het Stichting Nationaal Pensioen Register (NPR) uit bij welke pensioenuitvoerder een deelnemer pensioen opbouwt. Als er een nieuwe pensioenuitvoerder bekend is, stuurt het NPR de (betaal)gegevens. De overdragende partij boekt het geld vervolgens over naar de ontvangende partij. Als een van onze pensioenfondsen geld op de bank ontvangt, starten wij met het opstarten van het Inkomende waardeoverdracht klein pensioen proces en voegen we de ontvangen waarde als pensioen toe aan de rechten van de deelnemer.

Uitgaande waardeoverdrachten klein pensioen

Bij het proces uitgaande waardeoverdracht klein pensioen is AZL de overdragende partij. AZL vraagt bij het NPR uit of de betreffende deelnemer een nieuwe pensioenuitvoerder heeft waarbij hij actief pensioen opbouwt. Is dat zo? Dan boekt AZL het pensioen over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Alles uit handen nemen

“Het grote voordeel is dat kleine pensioenaanspraken van deelnemers niet meer worden afgekocht, maar samengevoegd zodat ze later toch een pensioen krijgen. ”De deelnemers hoeven dit zelf niet te regelen, zegt Richard Vrusch, IT-specialist bij AZL. “De pensioenfondsen en uitvoerders profiteren ook van deze geautomatiseerde waardeoverdracht, want de administratie wordt eenvoudiger, terwijl de overdracht zelf sneller en goedkoper is. We zijn al geruime tijd bezig voor onze klanten om deze kleine pensioenen te herverdelen. Flexsecurity is koploper hierin. AZL heeft sinds april van dit jaar ruim veertigduizend opgebouwde pensioenen van dit fonds gevonden en overgedragen. In totaal hebben we sinds augustus 2019 ruim 300.000 uitvragingen gedaan en zijn bijna 150.000 pensioenen overgeboekt.”

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.