1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuw pensioenstelsel
  4. Hoe kan AZL u helpen?

Hoe kan AZL u helpen?

Vanuit bestuurlijk transitiemanagement bieden wij u overzicht, inzicht, grip en oplossingsrichtingen. Zo kunt u samen met uw stakeholders tot gedegen en tijdige besluitvorming komen voor uw pensioenfonds.

Overzicht

Wij helpen u de ontwikkelingen te monitoren, de voor u relevante onderwerpen te benoemen, benodigde analyses te maken en eventuele impact te bepalen. Wij brengen in kaart welke stakeholders dit raakt en op welke wijze u hen bij dit traject moet betrekken.

Inzicht

Wij stellen voor u een fondsspecifieke roadmap op. Deze geeft u inzicht. In deze roadmap tonen wij u schematisch de relevante onderwerpen en de bijbehorende tijdslijnen. Dit werken wij verder in detail uit naar concrete acties en tijdslijnen voor alle betrokken partijen (bestuur, bestuursorganen, sociale partners, adviseurs, uitvoerders). Hoe meer er bekend is over een onderwerp, hoe concreter en gedetailleerder de roadmap wordt. Wij volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving daarom op de voet.

Grip

De fondsspecifieke roadmap is het sturingsdocument voor u als bestuur. Met dit document bewaken wij de voortgang. En acteren als dit nodig is. Bovendien vertalen wij uw roadmap naar uw bestuursagenda.

Oplossingsrichtingen

Waar nodig en gewenst geven wij vanuit AZL advies op de diverse onderwerpen vanuit een juridisch, actuarieel, communicatie- of uitvoeringsperspectief. Of wij coördineren de door uw externe adviseurs afgegeven adviezen. De korte lijn met onze pensioenuitvoering zorgt ervoor dat wij in samenhang en vanuit de collectiviteit voor passende en efficiënte uitvoeringsoplossingen zorgen die aansluiten op uw behoeften. Met elkaar komen wij tot oplossingen die klaar zijn voor besluitvorming.

Wilt u nu al grip hebben op het nieuwe pensioenstelsel en/of de wetgeving over lumpsum en de harmonisering van het nabestaandenpensioen om straks tot gedegen en tijdige besluitvorming te komen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze collega’s van bestuurlijk transitiemanagement. Zij gaan graag samen met u aan de slag.

Wij helpen u graag

Heeft u vragen over het nieuwe pensioenstelsel en bestuurlijk transitiemanagement? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij AZL.