1. Home
  2. Kennis
  3. Evenementen
  4. Van Hoofdlijnennotitie naar Bestuurlijke Roadmap

Themasessie: Van Hoofdlijnennotitie naar Bestuurlijke Roadmap

Alle relaties

Het is (eindelijk) zover! Alhoewel de FNV nog formeel moet instemmen, is de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord gepubliceerd.

AZL Hoofdkantoor
8 juli 2020 Van 14:00 tot 15:30 uur

De uitwerking heeft een grote impact op het pensioen van uw deelnemers. En zelf heeft u, samen met de bij uw fonds betrokken sociale partners, een pad te bewandelen tot de uiterlijke implementatiedatum van 1 januari 2026. Of eerder als u daarvoor kiest en dit haalbaar is. Een pad vol keuzes over het soort pensioencontract, het huidige contract wel of niet invaren in het nieuwe contract én het compenseren van herverdelingseffecten. Met sturing en kaders vanuit de wetgever. Voor u als bestuur is het belangrijk om grip te hebben op deze transitie; het is daarbij essentieel goed samen op te trekken met uw pensioenuitvoerder. Voor dat laatste doen wij als AZL een aftrap met het organiseren van de Themasessie Van Hoofdlijnennotitie naar Bestuurlijke Roadmap op 8 juli 2020 om 13.00 uur. 

 

Programmaonderdelen

Om 13.00 uur gaan we van start middels een webinar, waarbij we gebruik maken van Cisco Webex.

  • Peter van der Steur, onze programmamanager Nieuwe Pensioenstelsel, zal u meenemen in de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord. Hij geeft u inzicht in de twee mogelijke pensioencontracten, invaren en compensatie. Dé onderwerpen die de komende periode nadrukkelijk uw aandacht gaan vragen.
    Vervolgens zullen wij dieper ingaan op het waarderingskader bij invaren.
  • Ronald Volders, manager Actuariaat, vertelt u meer over de hierbij toe te passen methodieken en de uitwerking hiervan.
  • Edwin Knoppert, Practice Leader Transitiemanagement, zal het laatste onderdeel van deze themasessie voor zijn rekening nemen. Hij behandelt het transitiepad dat u en uw sociale partners moeten bewandelen en de manier waarop wij hierin samen kunnen optrekken.

We ronden af voor 14.30 uur. Mochten er nog meer vragen zijn, dan is er een mogelijkheid om deze te beantwoorden.

 

Aanmelding

Via het aanmeldformulier kunt u zich eenvoudig aanmelden. Enkele dagen voor de themasessie ontvangt u van ons de gegevens om in te loggen per mail. U helpt ons bij de voorbereiding als u zich zo snel mogelijk registreert, het liefst vóór 1 juli 2020. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen via klantbijeenkomst@azl.eu.

Aanmelden voor dit evenement

Gebruik dit formulier om u aan te melden voor het evenement. Let op: alle velden met een * zijn verplicht.