1. Home
 2. Kennis
 3. Dossier nieuw pensioenstelsel
 4. Wat houdt het nieuwe stelsel in?
 5. Nieuwe contractvormen

Nieuwe contractvormen

Er zijn twee vormen van premieovereenkomsten die worden geïntroduceerd bij het invoeren van een nieuw pensioenstelsel:

 

Premieregeling met uitgebreide risicodeling

Kenmerken:

 • Een premieregeling, waarbij de deelnemer kan zien hoeveel premie voor hem is betaald en hoe die rendeert met collectief beleggen.
 • Periodiek bepalen sociale partners of de premie voldoende is om de doelstelling te halen, waarna de premie of de doelstelling wordt aangepast.
 • Met een projectierendement (Uniforme Reken Methodiek (URM) wordt duidelijk gemaakt wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.
 • Er wordt collectief belegd voor actieven, slapers en pensioengerechtigden.
 • Naarmate de deelnemer ouder wordt loopt hij minder risico.
 • Het renterisico wordt per groep verschillend afgedekt en per groep toebedeeld.
 • Mee- en tegenvallers kunnen over de jaren worden verspreid.
 • De uitkeringen zijn variabel. Op basis van een gekozen projectierendement wordt telkens een deel van het vermogen uitgekeerd.
 • Onderdeel van het collectieve beleggingsvermogen is de solidariteitsreserve. Deze mag maximaal 15% van het geheel bedragen. Met deze reserve kunnen risico’s over de generaties worden verspreid. Deze reserve wordt gevuld uit de premies en of het beleggingsrendement. Voor beide geldt een maximum van 10%.

 

Verbeterde premieregeling, al dan niet met uitgebreide collectieve risicodeling

Kenmerken:

 • Sociale partners kunnen ook kiezen voor een aangepaste vorm van variabel pensioen dat is ingevoerd met de Wet verbeterde premieregeling. Dat variabel pensioen kent persoonlijke beleggingen (lifecycle) in de opbouwfase met de mogelijkheid van collectieve risicodeling in (of een bepaalde periode vóór) de uitkeringsfase.
 • Uitgebreidere risicodeling door middel van een solidariteitsreserve is mogelijk. Details van deze mogelijkheid moeten nog verder worden uitgewerkt. Er is ruimte om individuele beleggingskeuzes mogelijk te maken.
 • Periodiek bepalen sociale partners of de premie voldoende is om de doelstelling te halen, waarna de premie of de doelstelling wordt aangepast.
 • Met een projectierendement, URM, wordt duidelijk gemaakt wat de deelnemer aan pensioen kan verwachten.