1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Wat houdt het nieuwe stelsel in?
  5. AOW

AOW

De AOW-leeftijd beweegt mee met de stijging van de levensverwachting. Uitgangspunt is dat de duur van de AOW-uitkering ongeveer 20 jaar is. Indien uit prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de verwachte levensduur op 65-jarige leeftijd stijgt, schuift de AOW-leeftijd op. Alleen een toename van een kwartaal of hoger wordt in aanmerking genomen. Een verhoging van de AOW-leeftijd moet uiterlijk 5 jaar van tevoren worden aangekondigd. Ook de aanvangsleeftijd die geldt voor de bepaling van de hoogte van de AOW-uitkering schuift dan op. Met dit opschuiven van de AOW-leeftijd worden de nationale sociale lasten beperkt. Dit is in de Algemene Ouderdomswet vastgelegd over de verhoging van de AOW-leeftijd.

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het principeakkoord zorgt deze wet er voor dat de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In 2022 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en in 2024 naar 67 jaar.
Daarna zal volgens het principe akkoord de AOW-leeftijd met 8 maanden worden verhoogd bij iedere stijging van de levensverwachting na 65 met een jaar. Daarvoor moet de wetgeving nog worden aangepast.