1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Wat houdt het nieuwe stelsel in?

Wat houdt het nieuwe stelsel in?

In principe hebben regering en sociale partners op 5 juni 2019 een akkoord over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel gesloten. De SER heeft een advies uitgebracht dat dat ondersteunt. Op 12 juni 2020 zijn de gesprekken over de uitwerking van het akkoord voltooid.

Het nieuwe stelsel krijgt een nieuw pensioencontract in de vorm van een premieovereenkomst met een collectief fondsvermogen en uitgebreide risicodeling. Er is in dit contract sprake van een persoonlijke toedeling van kapitaal vanuit het collectieve pensioenvermogen. Onderdeel van het collectieve pensioenvermogen vormt de solidariteitsreserve. Deze zorgt voor het delen van de financiële en de langlevenrisico’s. Fondsen kunnen kiezen voor dit nieuwe pensioencontract of voor de met solidariteitselementen uitgebreide verbeterde premieregeling.

Het partnerpensioen zal op risicobasis worden verzekerd. De dekking daarvan zal na einde van het deelnemerschap nog enige tijd doorlopen.

Het systeem van doorsneepremie wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt een systeem van leeftijdsonafhankelijke premies met naar leeftijd aflopende opbouw van pensioenen. Dit wordt het kader voor alle aanvullende pensioenen in Nederland.

Verder zal de stijging van de AOW-leeftijd minder snel gaan.

In dit onderdeel gaan we in op onderwerpen die aan bod komen bij het nieuwe stelsel.