1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Wat houdt het nieuwe stelsel in?

Wat houdt het nieuwe stelsel in?

In principe hebben regering en sociale partners op 5 juni 2019 een akkoord over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel gesloten. De SER heeft een advies uitgebracht dat dat ondersteunt. Op 12 juni 2020 zijn de gesprekken over de uitwerking van het akkoord voltooid. Van 16 december 2020 tot 12 februari 2021 heeft minister Koolmees het voorstel met de wettelijke vastlegging van de afspraken uit het akkoord ter consultatie voorgelegd.

Het nieuwe stelsel kent slechts premieovereenkomsten. Er komt een nieuwe premieovereenkomst met een collectief fondsvermogen en uitgebreide risicodeling per leeftijdscohort. Er is in dit contract sprake van een persoonlijke toedeling van kapitaal vanuit het collectieve pensioenvermogen. Onderdeel van het collectieve pensioenvermogen vormt de solidariteitsreserve. Deze zorgt onder andere voor het delen van de financiële en de langlevenrisico’s. Fondsen kunnen kiezen voor dit nieuwe pensioencontract of voor de verbeterde premieovereenkomst.

Het partnerpensioen voor deelnemers zal op risicobasis worden verzekerd. De dekking daarvan zal na einde van het deelnemerschap nog enige tijd doorlopen.

Het systeem van doorsneepremie wordt afgeschaft. In plaats daarvan komt een systeem van leeftijdsonafhankelijke premies met naar leeftijd aflopende opbouw van pensioenen. Dit wordt het kader voor alle aanvullende pensioenen in Nederland.

Daarnaast zal de stijging van de AOW-leeftijd minder snel gaan. Met de inwerkingtreding van de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd op 1 januari 2020 en Wet verandering koppeling AOW-leeftijd op 10 december 2020 is dat gerealiseerd.

In dit onderdeel gaan we in op onderwerpen die aan bod komen bij het nieuwe stelsel voor aanvullende pensioenen bij pensioenfondsen.