1. Home
 2. Kennis
 3. Dossier nieuw pensioenstelsel
 4. Hoe kan AZL u helpen?
 5. Roadmap actuariaat

Roadmap actuariaat: op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Samen op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat is de uitdaging die voor ons ligt. AZL Actuariaat helpt u. Samen, de toekomst voor elkaar!

Nieuwe stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen. Het wordt straks duidelijker voor de deelnemer wat er aan premie is ingelegd en wat er aan vermogen is opgebouwd. De pensioenen bewegen ook meer mee met de economie en in veel gevallen worden er minder risico’s gedeeld waardoor er meer risico bij de deelnemer ligt. Belangrijk dus dat u weet welke behoeftes er bij uw deelnemers leven.

Hoe zorgt u voor een goede transitie? Ons antwoord: door gebruik te maken van de aanwezige deelnemersinformatie, kennis en rekenkracht. AZL heeft het in huis!

Transitie

De concept wetgeving gepubliceerd op 16 december geeft veel inzicht in het transitie FTK en het nieuwe pensioenstelsel. De aanvang van het transitie FTK is 1 januari 2022. Dit betekent dat op korte termijn belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om een soepele transitie te bewerkstelligen.

Ontwikkeling

Om een soepele transitie te bewerkstelligen ontwikkelen wij onze modellen en koppelen deze aan de deelnemersinformatie beschikbaar in onze administratiesystemen. Hiermee kunnen wij u van dienst zijn bij de vormgeving van het transitie FTK, als sparringpartner fungeren tijdens de arbeidsvoorwaardelijke fase en uiteindelijk voldoen aan wettelijke vereisten rondom communicatie en zorgplicht (risicohouding). We ontwikkelen risicobereidheidsonderzoeken die de basis vormen voor het te voeren beleid in het nieuwe stelsel maar ook kunnen helpen tijdens de arbeidsvoorwaardelijke fase om weloverwogen beleidskeuzes te maken richting het nieuwe stelsel.

Hoe gaan wij u helpen (op de korte termijn)?

ALM-model

 • Inbouwen alle vereisten die gelden voor het transitie FTK
 • We zorgen dat het overbruggingsplan ingediend kan worden bij DNB. Inclusief onderbouwing evenwichtigheid
 • Vormt belangrijke basis voor het maken van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Output berekeningen kan gebruikt worden voor de invulling van het transitieplan (keuze pensioenregeling, invaren, generatie analyses, compensatie, invulling solidariteitsreserve)
 • Het ALM model kan verder helpen bij de wettelijke communicatie naar deelnemers en de verplichte vaststelling van de risicohouding

Risicobereidheid

 • Momenteel onderzoeken wij of er behoefte is aan risicopreferentieonderzoeken om daarmee te ondersteunen bij het maken van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Deze achterbanraadpleging kan helpen bij het maken van en de keuzes omtrent de nieuwe pensioenregeling.
 • We regelen ons ALM model zodanig in dat we kunnen helpen bij het voldoen aan de verplichte risicohouding (inclusief zorgplichtmodule) en communicatievereisten (URM). Dit heeft betrekking op het nieuwe contract en zal daarom gefaseerd vorm gegeven worden.

Rapportages

 • Omzetten risicorapportages zodat deze op korte termijn relevant zijn voor het transitie FTK en op de lange termijn voor het nieuwe contract.
 • Omzetten actuarieel jaarwerk naar het transitie FTK en nieuwe contract.
 • Bovenstaande zal gefaseerd plaats vinden.

Welke informatie heb ik van de deelnemer nodig?

Het belang van risicobereidheidsonderzoeken

 1. Transitiefase
 2. Nieuwe Pensioencontract (NPC)
 3. WVP (+) 
 4. Additionele informatie 

 

1. Transitiefase 

Het is belangrijk dat u een beeld krijgt van de risicohouding en het risicodraagvlak van de deelnemer. Willen ze veel of weinig risico’s nemen? Hoe kijken ze aan tegen het opnemen van een bedrag ineens? Zien ze het nieuwe stelsel wel zitten? Relevante vragen die u in staat stellen om verderop in het proces de juiste keuzes te maken.

2. Nieuwe Pensioencontract (NPC)

Wordt voor NPC gekozen. Is het met name van belang dat de totale beleggingsportefeuille past bij de risicohouding en het risicodraagvlak van de totale populatie. Daarnaast is het van belang dat u de risicohouding per leeftijdscohort achterhaalt. Dit helpt bij het vooraf toekennen van het beschermings- en overrendement.

3. WVP (+) 

Wordt voor WVP(+) gekozen dient de risicobereidheid en het risicodraagvlak per individu te matchen met de gekozen lifecycle. Dit dient niet alleen vooraf te gebeuren maar een continue monitoring is noodzakelijk (zorgplichtmodule).

4. Additionele informatie 

Natuurlijk kunnen we op verzoek ook additionele informatie meten zoals de voorkeuren rondom ESG beleid of het meten van de effectiviteit van de communicatie.