1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Achtergronden
  5. Uitgelekt “akkoord” sociale partners

Uitgelekt “akkoord” sociale partners

Het wachten is op het advies van de SER. Op 30 mei 2018 plaatste de Telegraaf een uitgelekt conceptakkoord van sociale partners. Het concept bevat samengevat op hoofdlijnen de volgende punten:

  • Geen koppeling van de AOW-leeftijd aan de verwachte stijging van de levensverwachting;
  • Toevoeging van een nieuw soort pensioencontract waarin gestreefd wordt naar een vast pensioen met meer indexatieperspectief;
  • Voorafgaand aan de overgang van doorsneepremie naar een systeem van vaste premie met degressieve opbouw dienen risico’s, kosten en effecten vooraf bekend te zijn en dienen daarover harde afspraken te zijn gemaakt.
  • Zzp’ers moeten makkelijker dan nu kunnen deelnemen aan pensioenregelingen.
  • Aandacht voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het systeem van persoonlijke vermogens en collectieve risicodeling wordt nog wel ergens tussen de regels genoemd maar lijkt op weinig enthousiasme van sociale partners te kunnen rekenen.