1. Home
  2. Kennis
  3. Dossier nieuw pensioenstelsel
  4. Achtergronden
  5. Regeerakkoord 2017

Regeerakkoord 2017

Terwijl de SER de variant van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzoekt, vinden verkiezingen plaats en wordt een nieuw kabinet geformeerd (Rutte III). In het regeerakkoord wordt, samengevat, het volgende over pensioen vastgelegd:

  1. Afschaffing van het systeem van de doorsneepremie. Het kabinet zal financieel bijdragen aan de overgang naar een nieuw systeem.
  2. Sociale partners werken aan een nieuw pensioencontract. Het kabinet zal de uitwerking van de vormgeving en de overgang samen met sociale partners oppakken. Het kabinet streeft naar overeenstemming over de hoofdlijnen begin 2018 en heeft als uitgangspunt dat in 2020 het wetgevingsproces is afgerond.

Lees hier de volledige tekst van de pensioenparagraaf in het Regeerakkoord 2017 - 2021 (pdf)