1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In de samenwerking met andere bedrijven en organisaties en bij de verwerking van gegevens zijn zorgvuldigheid en het maken van goede afspraken van groot belang.

Algemene voorwaarden

Wat wij doen, willen wij goed doen. Daar horen duidelijke afspraken bij als wij met andere bedrijven samenwerken. Die afspraken hebben wij vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

AZL is onderdeel van NN Group en het administratieplatform voor de Nationale-Nederlanden PPI Essentie Pensioen.

Persoonsgegevens

Voor AZL is de verwerking van persoonsgegevens een kernactiviteit die onlosmakelijk verbonden is met een kwalitatief goede, juiste en betrouwbare dienstverlening. AZL verwerkt persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en van onze medewerkers. Dit doet AZL te allen tijde op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aantoonbaar in control

Wij werken doelgericht en systematisch aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat kunnen we aantonen met een ISAE 3402-rapportage en een ‘In Control Statement (ICS).’ Onze opdrachtgevers ontvangen elk jaar een ICS over onze businessunits administratie, bestuursadvies, actuariaat, communicatie en ons IT-bedrijf. Zo helpen wij ook u om in control te zijn.

Assurance-rapportages